Các KCN, KKT tỉnh Gia Lai thu hút đầu tư tăng tốc năm 2021
Quốc môn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai

Giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Năm 2021 nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động tiêu cực của của dịch Covid-19. Không nằm ngoài những khó khăn đó, năm 2021 tỉnh Gia Lai cũng đã phải đối phó với vô vàn những khó khăn do dịch hậu quả của dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển của các KCN, KKT trên địa bàn. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND Tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành chức năng trong Tỉnh, đặc biệt với tinh thần phấn đấu nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai (Ban Quản lý) và các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các KCN, KKT. Do vậy, công tác quản lý nhà nước về KCN, KKT và tình hình đầu tư, kinh doanh tại KCN, KKT Tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT Tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2021 Ban Quản lý KKT Tỉnh đã thu hút được 06 dự án đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn với tổng vốn đầu tư đăng ký là 547 tỷ đồng (trong đó 04 dự án tại KCN Trà Đa và 02 dự án tại KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh). Đồng thời cấp điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 376,7 tỷ đồng.

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh

hường trực BCH Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng BCH lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tân Gia Băng.
Thường trực BCH Công đoàn KKT tỉnh Gia Lai chúc mừng BCH lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tân Gia Băng, KCN Trà Đa

Năm 2021, tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong KCN, KKT Tỉnh từng bước được phục hồi ổn định và tăng trưởng. Qua đó góp phần giúp Ban Quản lý KKT Tỉnh Gia Lai và các nhà đầu tư thực hiện thành công “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh trong trong các KCN, KKT trên địa bàn. Đặc biệt, năm 2021 kim ngạch xuất nhập khẩu trong các KCN, KKT Tỉnh tăng cao so với cùng kỳ đã minh chứng cho những nỗ lực của các doanh nghiệp KCN, KKT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số kết quả cụ thể:

KCN Trà Đa

Năm 2021 Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án vào KCN Trà Đa với tổng vốn đầu tư đăng ký là 525,3 tỷ đồng; đồng thời cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án, trong đó có 03 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư tăng thêm là 376,7 tỷ đồng.

Đến nay, KCN Trà Đa thu hút được 55 nhà đầu tư và lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp cho thuê. Hiện KCN đã triển khai 62 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.338 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2020; tổng vốn đầu tư đã thực hiện 2.283 tỷ đồng, tăng 24,68% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 68,39% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó: có 05 dự án FDI (chiếm 8,1 % tổng dự án đầu tư vào KCN) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 426,4 tỷ đồng (chiếm 12,78% tổng vốn đầu tư đăng ký tại KCN) và vốn đầu tư thực hiện là 383,3 tỷ đồng (chiếm 16,79% tổng vốn đầu tư thực hiện tại KCN).

Trong tổng số 62 dự án đầu tư, có 44 dự án đã đi vào hoạt động; 04 dự án đã hoàn thành xây dựng, chuẩn bị lắp đặt máy móc và hoàn chỉnh các thủ tục để chính thức đưa dự án đi vào hoạt động; 09 dự án đang xây dựng và 05 dự án đang làm thủ tục sau cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp trong KCN Trà Đa năm 2021 ước đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.726,7 tỷ đồng (tăng 3,34% so với cùng kỳ năm 2020); tổng doanh thu thuần đạt 1.757,8 tỷ đồng (tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2020); doanh thu công nghiệp đạt 1.178,1 tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2020); nộp ngân sách nhà nước đạt 68,2 tỷ đồng (giảm 0,63% so với cùng kỳ năm 2020); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 123,4 triệu USD tăng 42% so với cùng kỳ năm 2020.

Các doanh nghiệp KCN Trà Đa hiện thu hút 2.063 người lao động (trong đó lao động thời vụ 442 người) với thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020.

KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Năm 2021 Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai đã cấp mới cấp 02 Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án vào KKT với tổng vốn đầu tư đăng ký là 21,7 tỷ đồng; cấp điều chỉnh /Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, trong đó có 01 dự án giảm vốn đầu tư.

Tính đến nay, tại KKT có 33 nhà đầu tư thực hiện 40 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 542,9 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 197,8 tỷ đồng (đạt 36,5% tổng vốn đầu tư đăng ký). Trong 40 dự án đầu tư, có 11 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 20 dự án đang xây dựng, 09 dự án đang làm thủ tục.

Năm 2021, các doanh nghiệp trong KKT ước đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau: Doanh thu thuần ước đạt 594,5 tỷ đồng tăng 149% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 103,23 triệu USD tăng 70% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 36,52 triệu USD giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch nhập khẩu đạt 66,71 triệu USD tăng 206,7% so cùng kỳ năm 2020); thu ngân sách nhà nước tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến ngày 15/11/2021 đạt 12,18 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 5,78 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện nay tổng số lao động của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là 108 lao động với thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng.

KCN Nam Pleiku

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 517,5 tỷ đồng với diện tích 191,55 ha.

Hiện nhà đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhà đầu tư gặp phải một số vướng mắc nên đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết. Hiện nay, Sở Xây dựng đã thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả thực thi nhiệm vụ

Đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tặng máy vi tính để bàn cho Trường Tiểu học Kpă Klơng (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
Đại diện Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai tặng máy vi tính cho Trường Tiểu học Kpă Klơng, làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Được biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai xác định nếu không có giải pháp kịp thời phòng chống dịch bệnh sẽ dẫn đến nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng nguyên vật liệu cũng như hoạt động giao thương của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN, KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; và trên hết là ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống và việc làm của người lao động trong các KCN, KKT...

Do đó, Ban Quản lý đã nhanh chóng phối hợp với các sở, ban, ngành trong Tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Tỉnh, cụ thể, một loạt các giải pháp được triển khai thực hiện như: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Ban Quản lý; xây dựng kịch bản phòng chống Covid-19 trong các KCN, KKT; triển khai các văn bản của Thủ tướng, Chính phủ, các Bộ, ngành và của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 cuả Tỉnh đến các doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động, xây dựng các kế hoạch, kịch bản và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý và các Phòng chức năng trực thuộc Ban thường xuyên đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các KCN, KKT; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong các KCN, KKT để nắm bắt kịp thời những diễn biến bất thường để có biện pháp xử lý, ứng phó kịp thời, kiên quyết ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và môi trường đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn.

Song hành cùng công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân công và các nhiệm vụ trực tiếp đối với các KCN, KKT cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh; đôn đốc triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch 2021 đảm bảo đúng thời gian theo yêu cầu; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong các KCN, KKT theo quy định của pháp luật.

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính được quan tâm đẩy mạnh, nhằm tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho nhà đầu tư, qua đó đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của công chức, người lao động Ban Quản lý về tinh thần, chất lượng phục vụ, tăng chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong năm 2021, Ban Quản lý không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các thủ tục hành chính đang thực hiện.

Công tác quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai trong các KCN, KKT được Ban Quản lý triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Năm 2021 Ban đã thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cho 05 dự án tại KCN Trà Đa, cấp phép xây dựng cho 05 dự án (01 tại KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và 04 tại KCN Trà Đa mở rộng). Hoàn thiện việc thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn đầu tư công năm 2021.

Công tác quản lý môi trường được đặc biệt quan tâm đẩy mạnh và được triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về môi trường. Năm 2021 Ban Quản lý đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về công tác môi trường đến các doanh nghiệp KCN, KKT; kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ảnh của người dân, doanh nghiệp về vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại KCN Trà Đa và KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Hoạt động cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trong các KCN, KKT được đảm bảo đảm bảo, cụ thể: Cung ứng đầy đủ các dịch vụ thiết yếu cho các doanh nghiệp, các hộ dân tại KCN và KKT; thu phí dịch vụ tại KCN Trà Đa và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (bao gồm tiền thuê sử dụng kết cấu hạ tầng, nước sản xuất sinh hoạt, xử lý nước thải, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu), góp phần mang lại nguồn ngân sách lớn cho Tỉnh.

Công tác quản lý đầu tư trong năm 2021 tuy còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song trong quá trình triển khai các hoạt động quản lý nhà nước, Ban Quản lý luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi sát các hoạt động của doanh nghiệp, chỉ đạo rà soát các vướng mắc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư triển khai hiệu quả các dự án đầu tư và sản xuất, kinh doanh trong KCN và KKT trên địa bàn.

Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai cho biết, bước sang năm 2022, tập thể Ban Quản lý tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn, đồng thời tiếp tục tham mưu cho UBND Tỉnh lập quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mặt khác, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người lao động và nhà đầu tư trong các KCN, KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, góp phần giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT trên địa bàn Tỉnh./.