(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Quốc Anh

Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh