(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 18, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Nguyễn Phương Linh

Khoa Kinh tế & Quản lý, Trường Đại học Thuỷ lợi