(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

ThS. Bùi Thị Hương Thảo

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

TS. Nguyễn Thị Kim Chi

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ