Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20 (847)

Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và rủi ro mang tính toàn cầu đã buộc các quốc gia trên thế giới, không ngoại trừ Việt Nam phải theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh thay vì tăng trưởng cao bằng bất cứ giá nào như trước đây. Việt Nam đang trong thời kỳ thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, đã thông qua chính sách tài chính tác động có chủ đích giúp ổn định và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi chính sách tài chính hướng tới tăng trưởng xanh của Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cần có giải pháp khắc phục để dần xanh hóa nền kinh tế. Bài viết Chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam”, của tác giả Phạm Quang Thao đánh giá việc thực thi chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng hiệu quả của chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới.

Lịch sử phát triển của hệ thống tài chính cho thấy, các định chế tài chính luôn đi tiên phong trong việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh doanh để đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi ngày càng khắt khe của khách hàng. Bài viết Giải pháp công nghệ tài chính trong thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam”, của tác giả Nguyễn Thị Thùy Hương thảo luận một số vấn đề liên quan đến công nghệ tài chính (Fintech), tài chính toàn diện và mối quan hệ giữa Fintech và tài chính toàn diện. Trên cơ sở phân tích thực trạng Fintech tại Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện dựa trên nền tảng Fintech.

Hiện đại hóa là chủ đề tuy đã được đề cập đến khá nhiều trong thực tiễn ở Việt Nam, nhưng nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về hiện đại hóa đối với cả nước và nhất là đối với các đô thị trung tâm, giữ vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước dường như đều chưa được tường minh. Qua bài viết Hiện đại hóa đô thị tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Đông, Ngô Thúy Quỳnh tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận về hiện đại hóa đô thị trong bối cảnh Việt Nam: quan niệm, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và các giai đoạn.

Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang cạnh tranh mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số, giữ chân và phát triển khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đem lại các tiện ích mới nhất cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Bài viết Cơ hội và thách thức chuyển đổi số trong ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay”, của tác giả Trần Thị Ngọc Trâm tập trung phân tích thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời, chỉ ra những cơ hội, cũng như thách thức cơ bản của ngân hàng số, từ đó, đưa ra một số khuyến nghị phù hợp.

Là một trong những nền kinh tế đang lên của Đông Nam Á, Việt Nam có nhiều tiềm năng để thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ. Tổng giá trị giao dịch của thanh toán điện tử tại Việt Nam năm 2021 ước tính đạt 15 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến là 15,7% vào năm 2025 (PWC Việt Nam, 2021). Qua bài viết Phát triển thanh toán điện tử trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay”, tác giả Hà Quang Đào phân tích kết quả đạt được trong lĩnh vực thanh toán điện tử, những thách thức và đề xuất một số hàm ý giải pháp, nhằm đẩy mạnh sự phát triển của thanh toán điện tử tại Việt Nam trong thời gian tới.

Mua hàng - trả tiền là hoạt động diễn ra thường xuyên trong tất cả các đơn vị nói chung và trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói riêng. Các hoạt động trong chu trình này dễ xảy ra các sai sót, gian lận do sự cố ý của nhân viên hoặc nguyên nhân khách quan khác. Để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, đòi hỏi các đơn vị phải tự trang bị cho mình công cụ quản lý hữu hiệu, một trong số đó là xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ (KSNB) chu trình chi phí (mua hàng - trả tiền). Bài viết “Kiểm soát nội bộ chu trình chi phí trong doanh nghiệp”, của nhóm tác giả Trần Thị Tuyết Linh, Nguyễn Thị Duyên phân tích trên góc độ lý thuyết các thủ tục kiểm soát trong chu trình chi phí, bao gồm: Kiểm soát chung và Kiểm soát ứng dụng. Đây sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng quy trình KSNB chu trình chi phí (mua hàng - trả tiền), từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Phạm Quang Thao: Chính sách tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Thị Thùy Hương: Giải pháp công nghệ tài chính trong thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thị Đông, Ngô Thúy Quỳnh: Hiện đại hóa đô thị tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận

Trần Thị Ngọc Trâm: Cơ hội và thách thức chuyển đổi số trong ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay

Hà Quang Đào: Phát triển thanh toán điện tử trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay

Nguyễn Vân Hà, Lê Hải Anh: Tác động của việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực điện tử đối với hiệu quả của công tác quản trị nguồn nhân lực trong ngành ngân hàng Việt Nam

Trần Thị Tuyết Linh, Nguyễn Thị Duyên: Kiểm soát nội bộ chu trình chi phí trong doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thắm: Những thách thức đối với kế toán quản trị tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hiện nay

Tăng Thành Minh Xuân: Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế bất động sản đầu tư cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

Nguyễn Tiến Thành: Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHDCND Lào trên lĩnh vực thương mại, đầu tư

Phạm Quang Đại: Phát triển khu công nghiệp bền vững là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Nguyễn Thành Đồng: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế nhằm huy động nguồn lực phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng

Hoàng Kim Thu: Ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ tới bất bình đẳng thu nhập tại các quốc gia trên thế giới

Vũ Trực Phức, Lê Thị Thúy: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường quốc tế của phụ huynh học sinh

Dương Thị Hải Phương: Ảnh hưởng điều tiết của loại giải pháp ERP đến việc triển khai thành công hệ thống ERP: Xét trên khía cạnh các nhân tố tổ chức

Quách Tố Trinh: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Trần Trung Dũng, Phạm Văn Trường, Nguyễn Thanh Phương: Giải pháp liên kết chuỗi giá trị hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Phạm Thị Thu Hương, Lưu Thế Vinh, Phạm Lan Hương: Văn hóa quản lý doanh nghiệp Hàn Quốc tại Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ và bài học cho doanh nghiệp Việt Nam

Văn Đình Thanh: Giải pháp nâng cao công tác cải cách hành chính tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang

Nguyễn Xuân Hương, Phạm Pha Lê, Nguyễn Thị Thúy Vân: Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Vietravel

Phước Minh Hiệp, Trần Thanh Phong: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ internet của khách hàng cá nhân tại VNPT Trà Vinh

Hà Việt Nhật: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tự tạo việc làm của thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

THẾ GIỚI

Trần Thị Thanh Huyền: Phát triển nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm của Brazil, Ấn Độ và Tunisia

Kiều Yến Ngọc, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Thị Yến Phương: Kinh nghiệm phát triển Quỹ tín thác đầu tư bất động sản trên thế giới và bài học cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Vũ Ngọc Thắng, Hán Đức Hải: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội

Phạm Hồng Thái: Nông nghiệp tuần hoàn: Con đường phát triển bền vững ở tỉnh Thái Bình

Dương Thị Loan: Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Hiếu Phương: Vĩnh Phúc đẩy mạnh xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

Cảnh Hưng: Môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tạo “sức bật mới”

Hiếu Phương: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Pham Quang Thao: Financial policies promote green growth in Vietnam

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Thi Thuy Huong: Fintech solutions in promoting financial inclusion in Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Thi Dong, Ngo Thuy Quynh: Urban modernization in Vietnam: Some theoretical issues

Tran Thi Ngoc Tram: Opportunities and challenges of digital transformation in Vietnam’s banking industry today

Ha Quang Dao: Developing electronic payments in the process of digital economy transformation in Vietnam today

Nguyen Van Ha, Le Hai Anh: The impact of the application of electronic human resource management on the effectiveness of human resource management in the banking industry in Vietnam

Tran Thi Tuyet Linh, Nguyen Thi Duyen: Internal control of the cost cycle in the enterprise

Nguyen Thi Tham: Challenges for management accounting in small and medium enterprises in the current context

Tang Thanh Minh Xuan: Advantages and disadvantages of applying international accounting standards for investment property to businesses in Vietnam

Nguyen Tien Thanh: Cooperation between Vietnam and Lao PDR in trade and investment

Pham Quang Dai: Sustainable industrial park development as the solution to promote green growth in Vietnam

Nguyen Thanh Dong: Promote economic diplomacy to mobilize resources to develop Vung Ang Economic Zone

Hoang Kim Thu: Impact of technological change on income inequality in countries around the world

Vu Truc Phac, Le Thi Thuy: Factors affecting the decision of parents to choose international school

Duong Thi Hai Phuong: Moderating effect of the type of ERP solution on the successful implementation of the ERP system: From the perspective of organizational factors

Quach To Trinh: Factors affecting the green consumption intention of consumers in Ho Chi Minh City

Tran Trung Dung, Pham Van Truong, Nguyen Thanh Phuong: Solutions to link value chains to form community tourism products in Dak Nong province

Pham Thi Thu Huong, Luu The Vinh, Pham Lan Huong: Korean corporate management culture at Namuga Phu Tho Technology Co., Ltd and lessons for Vietnamese businesses

Van Dinh Thanh: Solutions to improve administrative reform at Nha Trang College of Technology

Nguyen Xuan Huong, Pham Pha Le, Nguyen Thi Thuy Van: Developing corporate culture at Vietravel in Ho Chi Minh City

Phuoc Minh Hiep, Tran Thanh Phong: Analysis of factors affecting the decision to continue using internet services of individual customers at VNPT Tra Vinh

Ha Viet Nhat: Factors affecting young people’s intention to create self-employment in Bac Ninh province

WORLD OUTLOOK

Tran Thi Thanh Huyen: Developing a green economy: Experiences of Brazil, India and Tunisia

Kieu Yen Ngoc, Nguyen Thuy Anh, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Thi Yen Phuong: Experience in developing real estate investment trusts in the world and lessons for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Vu Ngoc Thang, Han Duc Hai: Solutions to promote the development of circular economy in agriculture in Hanoi city

Pham Hong Thai: Circular agriculture: The path of sustainable development in Thai Binh province

Duong Thi Loan: Solutions to develop community-based tourism in Thap Muoi district, Dong Thap province

Hieu Phuong: Vinh Phuc promotes the construction of a model cultural village, improving the spiritual life of the people

Canh Hung: Business investment environment in industrial zones of Vinh Phuc province continues to create “new momentum”

Hieu Phuong: Vietnam National Coal and Mineral Industries Group exceeded production and business targets in the first 6 months of 2023