Trước đó, kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động) giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Đồng Tháp, mỗi năm tỉnh phấn đấu đưa ít nhất 1.000 lao động xuất cảnh, trong đó các thị trường chính là Nhật bản, Hàn quốc, Đài Loan và một số thị trường khác.

Người lao động tham gia tại phiên giao dịch việc lần thứ 11 năm 2017

Tuy nhiên, với nhiều cách làm mới, hiệu quả nên công tác xuất khẩu lao động của Đồng Tháp trong năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực và vượt xa kế hoạch đề ra. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hộ tỉnh Đồng Tháp, tính đến hết ngày 30/11/2017, toàn tỉnh có 1.632 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, đạt 163,2% so với kế hoạch năm là 1.000 người/năm.

Để có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cũng như sự đồng thuận của người dân trong tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, phải kể đến sự nỗ lực của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh.

Từ đầu năm 2017 đến nay, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, như: tích cực phối hợp các trường phổ thông; xã, phường, thị trấn; các cơ sở đào tạo; các hội đoàn thể; ban chỉ huy quân sự địa phương…tổ chức được 324 cuộc tập huấn, tư vấn, tuyên truyền chủ trương, chính sách, vận động thanh niên, học sinh, người lao động, bộ đội xuất ngũ tham gia xuất khẩu lao động với 21.895 lượt người, tư vấn và tiếp nhận đăng ký tại đơn vị 3.795 lượt người.

Phát hành hơn 300 ngàn tờ rơi, in sang 2.000 đĩa dữ liệu, tổ chức 12 đợt ra quân chạy xe hoa cổ động, phát tờ rơi, gắn 24 pa nô tuyên truyền tại địa phương; Phối hợp Đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp thực hiện hơn 100 chuyên mục, phóng sự, tin truyền hình, phát thanh và đăng tin quảng cáo 51 lượt tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động của Tỉnh.

Đồng Tháp tổ chức các phiên giao dịch việc làm với tầng suất 12 phiên/năm, luôn đổi mới hình thức và nội dung, chú trọng cung cầu lao động, nâng cao chất lượng công tác phục vụ tại sàn nhằm thu hút số lượng doanh nghiệp và lao động tham dự.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng có chất lượng, tạo được ấn tượng cho người nghe, người xem, công tác tư vấn mở rộng đối tượng, có đề cương, kết hợp hình ảnh trực quan minh họa mang tính chuyên nghiệp vì vậy hiệu quả ngày một cao hơn.

Đặc biệt, Đồng Tháp đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, như: hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức là 3.500.000 đồng/lao động; Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, như: tiền khám sức khỏe (hỗ trợ một lần) là 750.000 đồng/lao động; hỗ trợ làm thị thực (visa) là 450.000 đồng/lao động xuất cảnh.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn hỗ trợ vay vốn để trang trải các chi phí đi làm việc ở nước ngoài. Đối với những lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách người có công với cách mạng khi đi xuất khẩu được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, mức vay 100% chi phí khi tham gia đi xuất khẩu lao động; Người lao động thuộc các đối tượng còn lại, được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, đối với thị trường Hàn Quốc, Malaysia sẽ được vay 100% chi phí, thị trường lao động Nhật Bản, Đài Loan được vay tối đa 90% chi phí….

Từ việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động kịp thời, đúng chính sách, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, không gây phiền hà cho người lao động mà hoạt động xuất khẩu lao động tại Đồng Tháp vượt xa kế hoạch và đời sống người dân tại Đồng Tháp cũng đang ngày càng khấm khá hơn./.