PGS, TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC, PGS, TS. ĐÀO THANH BÌNH

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số đặc biệt tháng 4/2024)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây