(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03, tháng 01 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Hoàng Thị Hương, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Email: hoangthihuong@haui.edu.vn