Nỗ lực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Từ năm 2013 đến tháng 4/2022, tỉnh Phú Thọ đã thẩm định và giới thiệu cho gần 400 lượt doanh nghiệp được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp phép về các địa phương để tuyên truyền, tạo nguồn và tuyển chọn lao động trên địa bàn Tỉnh.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, thanh tra trên 40 lượt doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và điểm tư vấn tiếp nhận hồ sơ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn Tỉnh.

Ngoài ra, Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chính sách, quyết định hỗ trợ cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, người dân tộc thiểu số vay vốn khi tham gia đi xuất khẩu lao động với số tiền từ 12-15 triệu đồng/người; các cấp, ngành, đoàn thể đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Đặc biệt, từ những tháng đầu năm 2022, nhiều hoạt động hợp tác đã được xúc tiến triển khai, cụ thể: Tuyển chọn điều dưỡng viên và hộ lý sang làm việc tại CHLB Đức; chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan…

Nhờ vậy, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, tính từ năm 2012 đến nay (tháng 6/2022), toàn tỉnh Phú Thọ đã có trên 25.000 người đi xuất khẩu lao động làm việc ở khoảng 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, như: Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Trung Đông, Hàn Quốc... với khoảng gần 20 ngành, nghề khác nhau từ lao động giản đơn đến lao động kỹ thuật cao.

Nhìn chung lao động của Tỉnh đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm tương đối ổn định, thu nhập tốt; có ý thức chấp hành nghiêm túc pháp luật của nước sở tại, thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng lao động đã ký kết... Bình quân thu nhập sau khi trừ chi phí sinh hoạt của lao động tại các thị trường giao động từ 10-30 triệu đồng/tháng tùy từng thị trường.

Phú Thọ nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy thị trường xuất khẩu lao động sau đại dịch Covid-19

​Các ứng viên đi làm việc ở nước ngoài học tiếng Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

Huyện Lâm Thao là một trong những địa phương có nhiều thế mạnh trong công tác xuất khẩu lao động của Tỉnh. Xuất khẩu lao động được coi là một trong những kênh giúp người lao động trong Huyện giảm nghèo hiệu quả.

Theo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Lâm Thao, 10 năm gần đây, toàn Huyện có trên 7.000 công dân lao động và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cơ bản người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều thông qua các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và theo hình thức đăng ký hợp đồng cá nhân, thu nhập từ 15 - 30 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như xã Vĩnh Lại hiện có khoảng 1.141 người đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài, trong đó tập trung đông tại các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác xuất khẩu lao động đã được đẩy mạnh trở lại. Huyện Lâm Thao phấn đấu hằng năm đưa khoảng 250 - 300 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, 100% lao động được học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, tăng nguồn vốn cho người lao động vay vốn trước khi đi xuất khẩu lao động.

Hay tại huyện Đoan Hùng, là một Huyện miền núi còn nhiều khó khăn trong công tác xuất khẩu lao động, công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các xã, thị trấn còn hạn chế, xong trong năm 2022, Đoan Hùng đã từng bước nâng cao chỉ tiêu số người đi xuất khẩu lao động. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện đã đưa được 76 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Yếu tố chất lượng lao động cần đặt lên hàng đầu

Để công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt hiệu quả cao, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục ban hành các quy chế để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nói chung, trong đó có lao động của tỉnh Phú Thọ đang làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò của các cấp ủy đảng, đoàn thể xã hội địa phương trong xây dựng môi trường nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của người lao động với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tích cực chăm lo cho người lao động đang làm việc và sau khi làm việc ở nước ngoài, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý tốt hơn người lao động tại các nước sở tại.

Về định hướng nhằm thúc đẩy đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian tới, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, yếu tố chất lượng lao động vẫn cần đặt lên hàng đầu. Bởi, bên cạnh những thị trường truyền thống, định hướng trong thời gian tới là đưa lao động đi làm việc tại các thị trường an toàn, có thu nhập cao, bảo đảm phúc lợi tốt cho người lao động.

Bên cạnh đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh sẽ cùng các địa phương kịp thời thông tin và hướng dẫn các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng an toàn trong tình hình dịch bệnh và theo quy định về tiếp nhận lao động nước ngoài của nước sở tại.

Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được chú trọng. Trong đó, đẩy mạnh công tác gắn kết giữa doanh nghiệp dịch vụ với các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc chuẩn bị, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động (về ngoại ngữ, tay nghề và ý thức tổ chức kỷ luật) đáp ứng yêu cầu của bên nước tiếp nhận lao động, tạo vị thế cho người lao động ở nước ngoài.

Cùng với đó, cũng sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để nâng cao nhận thức của người dân và xã hội, qua đó ngăn ngừa, hạn chế tình trạng lừa đảo, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.