(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Vũ Đình Dũng

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Nguyễn Xuân Giáp

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel