Cụ thể, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa công bố, tính đến hết 11/2017, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 118.859 lao động, đạt 113,2% kế hoạch năm 2017, bằng 109,51% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến hết tháng 11/2017, cả nước có 118.859 người Việt đi xuất khẩu lao động

Trong tổng số 118.859 lao động đi làm việc ở nước ngoài này, có 44.702 lao động là nữ giới. Về thị trường lao động, Đài Loan, Nhật Bản, Hà Quốc… là những quốc gia tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất. Trước đó (trong 10 tháng đầu năm 2017), cả nước đã có hơn 106.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (đạt 101% kế hoạch năm).

Cũng theo số liệu báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước cho thấy, trong tháng 11/2017, cả nước có 12.732 lao động lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, có 4.616 lao động nữ. Thị trường lao động có sức hút mạnh nhất đối với lao động của Việt Nam trong tháng 11 này, gồm: Thị trường Đài Loan là 6.777 lao động, với 2.311 lao động nữ; kế tiếp lần lượt là Nhật Bản đạt 5.028 lao động với 1.389 lao động nữ; Ả rập - Xê út 339 lao động với 336 lao động nữ; Hàn Quốc có 203 lao động với 19 lao động nữ; Malaysia là 65 lao động, với 31 lao động nữ. Đặc biệt chỉ có Rumania là 205 lao động nam mà không có lao động nữ…

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu sẽ đưa khoảng 105 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2017. Trong đó, các thị trường trọng điểm tiếp tục là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc... Những số liệu trên cho thấy, hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam đã, đang vượt kế hoạch đề ra và tiếp tục tăng tốc trong tháng cuối năm./.