Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 9 năm 2018, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài là 16.080 lao động (5.626 lao động nữ).

Cụ thể, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất trong tháng 9 với hơn 9.000 lao động, tiếp đến là Đài Loan 5.927 lao động, Hàn Quốc 510 lao động, Saudi Arabia 225 lao động, Malaysia 100 lao động, Romania 94 lao động, Kuwait 69 lao động, Algeria 52 lao động và các thị trường khác.

Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất trong tháng 9 với hơn 9.000 lao động

Trong 3 tháng cuối năm, ngoài đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường truyền thống, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang tiếp tục thực hiện chương trình tuyển điều dưỡng, hộ lý sang Nhật Bản làm việc; tuyển lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia.

Trước đó, trong Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra từ ngày 9-11/10/2018, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đang có chủ trương sẽ chọn lựa một số địa bàn, đặc biệt là ở Bắc Âu và Đông Âu để đưa lao động sang làm việc ở các ngành công nghệ cao.

Hiện tại, đang có dự án đào tạo khoảng 1.000 trường hợp chất lượng cao để đưa sang môi trường Đức làm việc. Sau đó 3 năm quay trở về phục vụ cho đất nước. Ngoài ra, trong kế hoạch cuối tháng 11/2018, Việt Nam sẽ ký với Bulgaria và Rumani trong chương trình hợp tác để tham gia đào tạo bồi dưỡng học viên có kỹ thuật, trình độ cao.

Đồng thời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cho biết, Việt Nam không có chủ trương đưa lao động đi nước ngoài bằng mọi giá mà chỉ tập trung vào các ngành công nghệ cao, đào tạo lao động có trình độ để đưa đi và trở về phục vụ cho nước nhà./.

Năm 2017, Việt Nam đã đưa được hơn 134.000 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt gần 24% so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2018, cũng là năm thứ tư liên tiếp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.