Nhà máy  trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc
Nhà máy trong KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

Vững vàng vượt qua thách thức

25 năm qua, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc với vai trò trụ cột của nền sản xuất công nghiệp Tỉnh nhà đã ngày một lớn mạnh, khẳng định vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Một trong các nhân tố đóng vai trò hết sức quan trọng quyết định thành công của các KCN Vĩnh Phúc không thể không nhắc đến, đó là các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trong các KCN Tỉnh. Bên cạnh việc đầu tư kinh doanh thành công mang lại nhiều giá trị về kinh tế cho doanh nghiệp và xã hội; các doanh nghiệp đã giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Tỉnh...

Thời gian qua, Vĩnh Phúc cũng như các địa phương trong cả nước đã chứng kiến “bức tranh” ảm đạm do tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Vượt lên muôn vàn những khó khăn do hệ lụy của dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế trên thế giới, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã cùng các nhà đầu tư trong các KCN Tỉnh cố gắng nỗ lực không ngừng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, tăng tốc thu hút đầu tư, giữ vững ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh trong các KCN trên địa bàn. Qua đó, giúp cho môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Kết quả, năm 2021 các KCN Tỉnh có thêm 33 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh (29 dự án FDI và 5 dự án DDI), các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2021 đã đạt được các kết quả quan trọng, cụ thể:

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 14.221,8 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 448,21 tỷ đồng, bằng 1.008% so với năm 2020, đạt 484% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 476,7 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2020, đạt 140 % kế hoạch năm 2021.

Năm 2021, các doanh nghiệp DDI thu hút thêm 4.402 lao động mới. Luỹ kế đến ngày 15/12/2021, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp DDI là 8.304 người, trong đó, lao động người Vĩnh Phúc là 5.835 người (chiếm 70%).

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020, đạt 115% kế hoạch năm; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5.556,05 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020, đạt 111% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.337,96 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020, đạt 148% kế hoạch năm 2021.

Năm 2021, các doanh nghiệp FDI thu hút thêm 13.433 lao động mới. Lũy kế đến ngày 15/12/2021, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI là 103.147 người, trong đó, lao động người Vĩnh Phúc là 74.200 người (chiếm 72%).

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp FDI trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc tại doanh nghiệp FDI trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục có thêm 15 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/6/2022, có 359 dự án FDI đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN Tỉnh (308 dự án FDI và 51 dự án DDI), chiếm 84% tổng số dự án đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc.

6 tháng đầu năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh ghi nhận nhiều chỉ tiêu chủ yếu tăng cao, cụ thể:

Doanh nghiệp FDI: Doanh thu ước đạt 4.194,16 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu đạt 3.178,12 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.400,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp FDI thu hút và tạo việc làm cho 116.122 lao động, tăng 12.975 người so với thời điểm ngày 15/12/2021.

Doanh nghiệp DDI: Doanh thu ước đạt 5.583,31 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu đạt 207,08 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 239,85 tỷ đồng, lần lượt đạt 821% và 190% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp DDI thu hút và tạo việc làm mới cho 9.103 lao động, tăng 799 người so với năm 2021.

Tạo đà đầu tư kinh doanh thành công

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2022, các doanh nghiệp KCN phấn đấu đạt được các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng cao, cụ thể:

Dự án FDI: Ước doanh thu đạt 4.530 triệu USD, tăng 8% so với 6 tháng đầu năm 2022; giá trị xuất khẩu đạt 3.464 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.545 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và tăng 6% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Dự án DDI: Ước doanh thu đạt 5.580 tỷ đồng, nộp ngân sách 237 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với 6 tháng đầu năm 2022; giá trị xuất khẩu đạt 243 tỷ đồng tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2022; thu hút và tạo việc làm mới thêm cho 4.000 lao động.

Những kết quả mà các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, đã minh chứng cho sự phấn đấu nỗ lực, kiên trì vượt qua mọi thách thức của các doanh nghiệp, đồng thời là nền tảng để họ tiếp tục tăng tốc, bứt phá về đích nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để nâng cao năng lực sản xuất, phấn đầu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần xây dựng và phát triển các KCN của Tỉnh nói riêng và ngành công nghiệp Vĩnh Phúc nói chung lớn mạnh, trở thành địa điểm lý tưởng của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước./.