Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 22 (849)

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ tại Việt Nam được đặt ra ngay từ khi nước ta giành được độc lập. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ không dễ dàng và đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Song, nhờ vào quá trình cải cách và nỗ lực không ngừng, nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế. Bài viết Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đối với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở Việt Nam”, của nhóm tác giả Đinh Thị Nga, Nguyễn Thị Hồng Hạnh phân tích ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua, những khó khăn, thách thức và những cơ hội mà Việt Nam cần nắm bắt để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo đúng chủ trương mà Đảng đã đề ra.

Trong những năm qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn và có những bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, đối với ngành công nghiệp môi trường (CNMT), dòng vốn FDI vào lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế. Các dự án FDI trong ngành CNMT nhỏ cả về quy mô và tỷ trọng vốn đầu tư, trong khi đây là một ngành công nghiệp đặc thù cần sự hỗ trợ về vốn, để có thể khai thác hết tiềm năng và đáp ứng nhu cầu xã hội. Bài viết “Tăng cường quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam”, của nhóm tác giả Nguyễn Phương Linh, Chu Thanh Giang khái quát thực trạng quy mô vốn FDI vào lĩnh vực CNMT ở Việt Nam trong thời gian qua, để thấy được xu hướng biến động của dòng vốn này, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quy mô vốn FDI vào ngành CNMT trong thời gian tới.

Kinh doanh quốc tế (KDQT) trong bối cảnh toàn cầu hóa là một chủ đề quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. KDQT có thể mang lại nhiều cơ hội cho quốc gia và doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro. Do đó, Chính phủ và doanh nghiệp cần phải có một chiến lược KDQT phù hợp và linh hoạt để đối phó với các thay đổi trên thị trường toàn cầu. Thông qua bài viết Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và một số khuyến nghị cho Việt Nam”, tác giả Ngô Huỳnh Giang đánh giá tác động của KDQT đối với doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia, từ đó đưa ra một số hàm ý cho Việt Nam.

Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và hấp dẫn cho sự phát triển của ngành dịch vụ logistics. Bài viết Một số đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay”, của nhóm tác giả Phan Hữu Dũng, Trịnh Xuân Việt đánh giá thực trạng phát triển của ngành dịch vụ logistics hiện nay, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ này.

Trong những năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) đã và đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiến tạo và xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này vẫn đang bộc lộ nhiều hạn chế, bài viết Giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể lấy hợp tác xã làm nòng cốt ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay”, của tác giả Tạ Thị Đoàn tập trung phân tích thực tiễn phát triển KTTT mà HTX làm nòng cốt, từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế quan trọng này, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.

Cùng với đó, trong số kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Đinh Thị Nga, Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Ảnh hưởng của hội nhập kinh tế quốc tế đối với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ở Việt Nam

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Thị Minh Hậu, Trịnh Hồng Thu Hương, Phạm Nguyễn Minh Như, Nguyễn Thanh Thùy, Phạm Thị Hồng Phương: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Phương Linh, Chu Thanh Giang: Tăng cường quy mô vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Hà: Nâng cao năng lực cạnh tranh và mức độ ổn định của hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Ngô Huỳnh Giang: Kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Phan Hữu Dũng, Trịnh Xuân Việt: Một số đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Vi: Phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Nguyễn Thị Thúy: Nghiên cứu về ý định hành vi và hành vi sử dụng ví điện tử tại Việt Nam

Tạ Thị Đoàn: Giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể lấy hợp tác xã làm nòng cốt ở Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay

Đào Thành Công: Xuất khẩu nông sản hữu cơ: Xu thế, cơ hội và thách thức nhìn từ mặt hàng điều hữu cơ

Nguyễn Trần Yên Ha: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam: Thực trạng và giải pháp

Trần Thị Bích Hảo, Trần Đăng Khoa: Quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả đổi mới, với vai trò trung gian của đổi mới mở cùng sự điều tiết của thuộc tính tri thức: Nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Hoàng Long, Cao Thị Cẩm Giang, Võ Xuân Đan Thy, Ngô Ngọc Phương Quyên: Các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoài Nam, Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Xuân Thịnh: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành đối với các thương hiệu mỹ phẩm của khách hàng thế hệ gen Z tại TP. Hồ Chí Minh

Trịnh Thị Lan Anh: Giải pháp tăng cường hợp tác về thương mại giữa Việt Nam và Nigeria

Trịnh Huy Hồng: Hài hòa lợi ích giữa người lao động với người sử dụng lao động thông qua vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Hải: Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN cho sinh viên các trường đại học

Nguyễn Thị Thanh Huyền: Quản trị truyền thông marketing của Tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam

Bùi Thị Nhân Huệ: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Huy Phong: Những vấn đề đặt ra

Nguyễn Thanh Hiệp: Quản lý kênh phân phối truyền thống: Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện Hàn Quốc

NHÌN RA THẾ GIỚI

Trần Văn Thiện, Hoàng Việt Trung: Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới về phí bảo hiểm tiền gửi

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Văn Lợi: Tăng cường quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Lâm Thị Phượng: Liên kết chuỗi trong phát triển nông nghiệp sinh thái trên địa bàn huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội

Vũ Thị Như Quỳnh: Giải pháp xuất khẩu cho một số mặt hàng trái cây của Sơn La

Võ Nguyên Ngà, Trương Văn Thanh: Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản ở tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp

Lê Thanh Sang, Mao Huỳnh Như, Paul Kristiansen, Michael Coleman, Huỳnh Việt Khải, Trần Thị Thu Duyên: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự tham gia vào chuỗi giá trị cây trồng cạn của nông hộ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thu hút đầu tư của các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2023

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Dinh Thi Nga, Nguyen Thi Hong Hanh: The influence of international economic integration on building an independent and self-reliant economy in Vietnam

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Thi Minh Hau, Trinh Hong Thu Huong, Pham Nguyen Minh Nhu, Nguyen Thanh Thuy, Pham Thi Hong Phuong: Impact of foreign direct investment on Vietnam’s economic growth

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Phuong Linh, Chu Thanh Giang: Increasing the scale of foreign direct investment in the environmental industry in Vietnam

Nguyen Thi Thu Ha: Improving competitiveness and stability of Vietnam’s commercial banking system in the context of international economic integration

Ngo Huynh Giang: International business in the context of globalization and some recommendations for Vietnam

Phan Huu Dung, Trinh Xuan Viet: Some proposals to promote the development of e-commerce in Vietnam today

Nguyen Thi Vi: Developing Vietnam’s logistics service industry in the current context

Nguyen Thi Thuy: Research on behavioral intention and behavior of using e-wallets in Vietnam

Ta Thi Doan: Solutions to continue developing the collective economy with cooperatives as the core in Vietnam in the current new context

Dao Thanh Cong: Exporting organic agricultural products: Trends, opportunities and challenges from organic cashew nuts

Nguyen Tran Yen Ha: Foreign direct investment in agriculture in the Southern Key Economic Region: Current situation and solutions

Tran Thi Bich Hao, Tran Dang Khoa: The relationship between corporate culture and innovation efficiency, with the mediating role of open innovation and the moderating role of knowledge attributes: Research in tourism in Ho Chi Minh City

Nguyen Thi Lan Anh, Pham Hoang Long, Cao Thi Cam Giang, Vo Xuan Dan Thy, Ngo Ngoc Phuong Quyen: Factors affecting the behavior of using online food delivery service of students from Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Nguyen Hoai Nam, Le Thi Bich Ngoc, Nguyen Xuan Thinh: Factors affecting loyalty to cosmetic brands of Gen Z customers in Ho Chi Minh City

Trinh Thi Lan Anh: Solutions to strengthen trade cooperation between Vietnam and Nigeria

Trinh Huy Hong: Harmonizing the interests between employees and employers through the role of the enterprise’s grassroots trade union

Nguyen Thanh Hai: Improving the education of national defense and security and firmly defending the Socialist Fatherland of Vietnam for university students

Nguyen Thi Thanh Huyen: Marketing communications manager of Apollo Education and Training Organization Vietnam

Bui Thi Nhan Hue: Human resource development at Huy Phong Joint Stock Company: Problems raised

Nguyen Thanh Hiep: Managing traditional distribution channels: A study at Korea Electrical Equipment Joint Stock Company

WORLD OUTLOOK

Tran Van Thien, Hoang Viet Trung: Experiences of countries around the world on deposit insurance premiums

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Duc Nhuan, Pham Van Loi: Strengthening state management of capital expenditure from the state budget in Cau Giay district, Hanoi city

Lam Thi Phuong: Chain linkage in ecological agricultural development in Chuong My district, Hanoi city

Vu Thi Nhu Quynh: Export solutions for some fruit products of Son La

Vo Nguyen Nga, Truong Van Thanh: Developing seafood processing industry in Nghe An province: Current situation and solutions

Le Thanh Sang, Mao Huynh Nhu, Paul Kristiansen, Michael Coleman, Huynh Viet Khai, Tran Thi Thu Duyen: Effects of climate change on farmers’ participation in the value chain of upland crops in the Mekong Delta

Investment attraction of industrial parks in Vinh Phuc province flourishes in the first 6 months of 2023