Theo Ban tổ chức, với mục đích đẩy mạnh năng lực nghiên cứu về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động tại Việt Nam. Cuộc thi nhấn mạnh vào kỹ năng nghiên cứu sử dụng thông tin và dữ liệu trong quá trình phân tích và khái niệm hóa, đồng thời hướng tới xây dựng kết nối giữa các nhà nghiên cứu - những người thực hiện nghiên cứu về lao động với chất lượng tốt và đưa ra các phát hiện nghiên cứu mang tính thực tiễn cao với các nhà hoạch định chính sách. Những phát hiện nghiên cứu này sẽ là chất liệu khoa học và xác thực để các nhà hoạch định chính sách kịp thời sử dụng trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách sát với tình hình thực tiễn.

Quang cảnh buổi lễ Khởi động Cuộc thi Nghiên cứu về lao động 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại Lễ khởi động cuộc thi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết, cuộc thi là sáng kiến chung của ILO tại Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Đây cũng là một hoạt động then chốt trong khuôn khổ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới, với mục đích tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động tại Việt Nam và khuyến khích việc sử dụng hướng tới tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu về lao động và hoạch định chính sách của Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, cuộc thi là nơi ươm tạo những ý tưởng, tạo dựng sự chú ý của xã hội, tôn vinh những nghiên cứu về quan hệ lao động. Những đề xuất có tính khả thi tại cuộc thi có cơ hội triển khai nghiên cứu ở cấp lớn hơn.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn các ứng viên dự thi lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu hiện có, cũng như những đề xuất có khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu những chủ đề: Thứ nhất, tác động của thương lượng tập thể tới tiền lương và điều kiện làm việc; Thứ hai, cơ chế đổi mới để giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích thông qua hòa giải; Thứ ba, mối liên hệ giữa đối thoại xã hội và hiệu quả kinh doanh; Thư tư, quyền công đoàn trong bối cảnh đổi mới công đoàn Việt Nam; Thứ năm, phân biệt đối xử về giới tại nơi làm việc.

Điều kiện tham dự cuộc thi là các ưng viên là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nhóm nghiên cứu của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp. Hạn nộp hồ sơ từ ngày 24/04 đến ngày 11/06/2018./.