Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội) cho biết, Chính phủ Malaysia vừa ban hành một số chính sách và quy định mới áp dụng đối với lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia.

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tại Malaysia. Người sử dụng lao động sẽ phải làm thủ tục cho lao động tham gia bảo hiểm.

Năm 2018, đã có hơn 1.100 lao động Việt Nam sang làm việc tại Malaysia

Theo quy định của Malaysia, các chi phí về kiểm tra an ninh (ISC), khám sức khỏe online, visa sẽ do người sử dụng lao động chịu nếu người lao động vượt qua được các kỳ kiểm tra. Trường hợp người lao động bị loại khi kiểm tra ISC hoặc khám sức khỏe online, thì người lao động phải chịu chi phí các dịch đã thực hiện.

Đối với lao động xây dựng, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ chỉ định một số trung tâm đào tạo và đánh giá tay nghề lao động xây dựng tại nước phái cử để đánh giá tay nghề của lao động xây dựng trước khi đi làm việc tại Malaysia.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam cập nhật những chính sách và quy định mới trên để đàm phán và yêu cầu chủ sử dụng thực hiện theo quy định, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi đi làm việc tại Malaysia.

Trong năm 2018, đã có hơn 1.100 lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường này, với hơn 50% là lao động nữ./.