ThS. VÕ THỊ HIỆP - Viện Châu Phi - Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây