Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 03/2021 là 3.423 lao động (trong đó có 1.155 lao động nữ), bằng 29,61% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 03/2020 là 11.560 lao động, trong đó có 4.218 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan có 3.162 lao động (1.144 lao động nữ); Rumania có 44 lao động nam; Nhật Bản có 44 lao động (04 lao động nữ); Hungary có 41 lao động (07 lao động nữ); Hàn Quốc có 34 lao động nam; Singapore có 28 lao động nam; Trung Quốc có 27 lao động nam; Oman có 25 lao động nam và các thị trường khác.

Quý I/2021, cả nước có 29.541 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Internet.

Như vậy, trong quý I/2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 29.541 lao động (trong đó có 12.022 lao động nữ) đạt 32,82% kế hoạch năm 2021, (năm 2021, dự tính kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90.000 lao động) và bằng 92,13% so với cùng kỳ năm 2020 (quý I/2020, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 32.062 lao động), trong đó thị trường: Nhật Bản là18.178 lao động (8.111 lao động nữ); Đài Loan là 10.333 lao động (3.781 lao động nữ); Trung Quốc là 265 lao động nam; Rumania là 187 lao động (28 lao động nữ); Hungary là 183 lao động (54 lao động nữ); Hàn Quốc là 135 lao động nam; Singapore là 81 lao động nam; UAE là 43 lao động (40 lao động nữ) và các thị trường khác.

Trong năm 2021, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa khoảng 90.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Những năm tiếp theo, khi tình hình ổn định kế hoạch dự kiến đưa khoảng từ 120.000-150.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.

Lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã góp phần giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động.

Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, việc thông thương giữa các quốc gia trên thế giới trở lại trạng thái bình thường, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ tăng cường hoạt động tuyển chọn, tư vấn, tạo nguồn lao động tại các địa phương./.