Theo Cục Quản lý lao động nước ngoài, do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phục tạp tại Malaysia, số ca nhiễm mới hàng ngày không cao nhưng xảy ra tại nhiều địa phương với nhiều thành phần nên Malaysia tiếp tục thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến ngày 31/12/2020.

Các doanh nghiệp tạm dừng đưa lao động sang Malaysia đến hết năm 2020. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước tình hình đó, ngày 25/9/2020, Cục Quản lý lao động nước ngoài đã có văn bản số 1554/QLLĐNN-NBĐNA yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề đối với lao động tại Malaysia.

Cục Quản lý lao động nước ngoài yêu cầu các doanh nghiệp thông tin cho người lao động Việt Nam đang làm việc tại Malaysia về các quy định của Chính phủ Malaysia, hướng dẫn người lao động tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tránh lây nhiễm vi rút Covid-19. Tích cực phối hợp với Ban Quản lý lao động trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước, lập và gửi danh sách lao động hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước tới Ban Quản lý lao động để báo cáo Đại sứ quán.

Các doanh nghiệp việc tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Malaysia trong thời gian vẫn còn nguy cơ lây nhiễm đối với lao động và thực hiện Lệnh hạn chế di chuyển hiệu lực đến ngày 31/12/2020.

Trươc đó, cuối tháng 7, Cục Quản lý lao động nước ngoài cũng đã thông tin tới các doanh nghiệp việc Chính phủ Malaysia thông báo kết thúc lệnh hạn chế di chuyển có hiệu lực từ ngày 18/3/2020 đến 9/6/2020, chuyển sang áp dụng lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi từ 10/6/2020 đến 31/8/2020.

Theo Cục Quản lý lao động nước ngoài, do lao động Việt Nam đang làm việc trong các ngành, khu vực không bị hạn chế bởi lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn phục hồi nên đã có thể trở lại làm việc. Tuy nhiên, việc nhập cảnh của người lao động vào Malaysia sẽ không thể thực hiện trước ngày 31/8/2020./.