Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch trong các KCN Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, kết quả hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các KCN Vĩnh Phúc trong 9 tháng đầu năm 2022 rất khả quan và đầy triển vọng. Xin ông cho biết những yếu tố quan trọng nào đã tác động đến thành công này?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã không ngừng nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được phân công, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được phân cấp.

Để tạo một môi trường thu hút đầu tư thông thoáng, hấp dẫn vào các KCN của Tỉnh, Ban Quản lý đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các KCN trên địa bàn.

Về công tác cải cách hành chính, đến nay 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 (tính đến ngày 8/9/2022), tổng số hồ sơ gửi đến Ban Quản lý và được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc là 1.438 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 1.419 hồ sơ (trong đó giải quyết trước hạn là 1.349 hồ sơ, chiếm 95,06%; đúng hạn là 68 hồ sơ, chiếm 4,79%; chậm hạn 2 hồ sơ, chiếm 0,14%).

Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính của Ban được giải quyết xong trước và đúng hạn đạt trên 99,86%; 100% thủ tục đầu tư được kê khai trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; 100% thủ tục hành chính về lao động được thực hiện 4 tại chỗ, thời gian giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Công chức, viên chức Ban Quản lý trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc chấp hành nghiêm thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm; quản lý hồ sơ, tài liệu, cập nhật sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo chính xác, khoa học.

Với tinh thần làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình của công chức, viên chức Ban Quản lý, trong 9 tháng đầu năm 2022 Ban Quản lý không nhận được các ý kiến, kiến nghị phản ánh tình trạng gây phiền hà của công chức tại bộ phận "Một cửa” đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý tích cực đẩy mạnh công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với các vấn đề trong phạm vi, thẩm quyền quản lý cơ bản đáp ứng được yêu cầu trước mắt của doanh nghiệp.

Việc giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được thực hiện kịp thời. Các doanh nghiệp trong KCN chấp hành đúng, đầy đủ chế độ lương, thưởng, thời gian nghỉ lễ, Tết cho người lao động. Sự hiểu biết và thực hiện các quy định của pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Cùng với sự hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng hài hòa, các vướng mắc trong quan hệ lao động được hạn chế. Không ít doanh nghiệp đã tăng lương để hỗ trợ người lao động (Công ty TNHH Camsys Việt Nam, Công ty Compal Việt Nam, Công ty TNHH Interflex Vina…), qua đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp KCN.

PV: Ông có thể cho biết cụ thể những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp KCN được Ban Quản lý triển khai trong thời gian gần đây?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực, cụ thể:

Ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn/ hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư, lao động và xây dựng theo Luật Đầu tư năm 2020, Luật Lao động năm 2020, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính đúng hạn.

Tổ chức buổi làm việc giữa đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc và Công ty TNHH Compal (Việt Nam) để tháo gỡ khó khăn trong việc tuyển dụng lao động, nhất là vấn đề tăng lương cho người lao động.

Tham vấn đối với việc thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng hạng mục nâng công suất xử lý nước thải Module 2 từ 4.000 m3/ngày lên 14.000 m3/ngày thuộc nhà máy xử lý nước thải tập trung ở KCN Khai Quang của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc.

Tham gia ý kiến phương án đấu nối, xả nước thải của Công ty TNHH Interflex Vina (KCN Bá Thiện); xác định thời hạn thực hiện dự án của Công ty cổ phần sản xuất Nhôm Việt Đức tại khu đất 54,2ha trong KCN Bá Thiện để làm cơ sở xem xét, giao đất cho doanh nghiệp.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương bình và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin về tình hình lao động làm việc tại doanh nghiệp trong KCN đang ở thuê, trọ để có biện pháp đề xuất, hỗ trợ người lao động. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài SJP Co., LTD (KCN Bình Xuyên). Phối hợp với Cục Thuế Tỉnh hỗ trợ Công ty TNHH Power Logics Vina tháo gỡ vướng mắc trong việc thu/nộp thuế doanh nghiệp.

Hướng dẫn Công ty TNHH DongKwang (KCN Bá Thiện II) hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế, các hạng mục công trình; hướng dẫn chủ đầu tư giải trình và cam kết đầu tư dự án KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (Khu vực II - Giai đoạn 1). Tham gia ý kiến về thỏa thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án “Nhà máy DAIWA PLASTIC Thăng Long II mở rộng” tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh tham gia đoàn kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Vũ tại KCN Thái Hòa-Liễn Sơn-Liên Hòa, Khu vực II, giai đoạn I. Phối hợp với Hải quan Vĩnh Phúc trong việc lấy ý kiến về khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất. Phối hợp cung cấp thông tin cho Phòng An ninh Kinh tế, Công an Tỉnh về tiến độ triển khai, việc chấp hành pháp luật về đầu tư của một số dự án trong KCN. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh trong việc thẩm định công nghệ hồ sơ dự án đăng ký đầu tư vào KCN....

Tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch trong các KCN Vĩnh Phúc
Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Những tháng cuối cùng của năm 2022, Ban Quản lý sẽ triển khai những giải pháp quan trọng nào để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, thưa ông?

Trưởng ban Nguyễn Xuân Phương: 3 tháng cuối năm 2022, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao số lượng và chất lượng các thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4 và giao dịch thanh toán trực tuyến, tránh việc nhà đầu tư phải đi lại nhiều lần, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Ban Quản lý còn tích cực triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyển đổi số đã được UBND Tỉnh giao, đồng thời tiếp tục tiếp nhận, xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN Tỉnh./.

PV: Xin chân trọng cảm ơn ông!