Thực hiện hiệu quả công tác quản lý dự án trong các KCN Vĩnh Phúc
Các lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong tháng 10/2022, công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các KCN của Tỉnh được Ban Quản lý triển khai thực hiện hiệu quả. Xin ông cho biết cụ thể hơn về hoạt động này?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022, trong tháng 10 này, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động công tác trong phạm vi quản lý, đặc biệt là công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể:

Công tác quản lý lao động trong các KCN được quan tâm chỉ đạo sát sao, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Về thủ tục hành chính, trong tháng 10/2022, Ban đã chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài cho 28 lượt doanh nghiệp; cấp mới/cấp lại 84 Giấy phép lao động; tiếp nhận nội quy lao động cho 7 doanh nghiệp; xác nhận không thuộc diện cấp phép đối với 23 trường hợp.

Để giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, Ban thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, những bất ổn trong các doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Trong tháng 10/2022, Ban đã giải quyết trường hợp ngừng việc tập thể, yêu cầu tăng lương tại Công ty TNHH CDL Precision Technology (Việt Nam) trong KCN Bình Xuyên. Ban đã phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Công đoàn các KCN Tỉnh đến doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, nguyên nhân. Đồng thời làm việc với người sử dụng lao động để có giải pháp hỗ trợ, hướng dẫn phương án giải quyết, tránh phát sinh thêm các vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động. Kết quả, sau các buổi làm việc, doanh nghiệp này đã trở lại hoạt động bình thường, mọi hoạt động tiếp tục đi vào ổn định.

Công tác quản lý môi trường tại các KCN tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Trong tháng 10/2022, Ban Quản lý đã triển khai các thủ tục hồ sơ lấy mẫu và thuê phân tích mẫu nước thải, khí thải công nghiệp, xác định mẫu vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN năm 2022; tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong các KCN với sự tham gia của gần 350 doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ban tham gia Hội đồng thẩm định cấp giấy phép môi trường cho 1 dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra cấp giấy phép môi trường cho 7 dự án.

Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong các KCN của Tỉnh được Ban Quản lý duy trì thường xuyên, nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động công tác.

Trong tháng 10/2022, Ban Quản lý đã thực hiện kiểm tra về trật tự xây dựng tại Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam (KCN Bình Xuyên); thông báo tạm dừng thi công dự án do vi phạm hành chính về xây dựng và đề nghị UBND huyện Bình Xuyên xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Công nghiệp Minda Việt Nam; đề nghị Công ty TNHH Nam Bình Xuyên Green Park tạm dừng việc san gạt KCN Nam Bình Xuyên do chưa hoàn thiện các thủ tục về xây dựng và phòng cháy chữa cháy; phối hợp với Công an Tỉnh kiểm tra việc quản lý sử dụng người lao động nước ngoài tại Công ty TNHH WorldTop Hà Nội Việt Nam (KCN Bình Xuyên 2), Công ty TNHH Daesung và Công ty TNHH DongKang (KCN Bá Thiện 2); trình UBND Tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dongkwang về lĩnh vực lao động.

Với vai trò là bạn đồng hành của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý luôn quan tâm hỗ trợ đầu tư và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trong tháng 10/2022, Ban đã ban hành nhiều lượt văn bản hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới/cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các KCN biết, tiếp cận và vay vốn; làm việc với Công ty TNHH CDL Precision Việt Nam và Công ty hữu hạn Công nghiệp Lâm Viễn Vĩnh Phúc để nắm bắt khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; làm việc, nghe doanh nghiệp mới cấp phép trong các KCN trên địa bàn Tỉnh báo cáo, kiến nghị để có hướng xử lý, đề xuất lên UBND Tỉnh phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thẩm định công nghệ các hồ sơ dự án đăng ký đầu tư vào các KCN; phối hợp Hải quan Vĩnh Phúc trong việc cho ý kiến về hồ sơ đề nghị chuyển đổi từ doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp chế xuất; trình UBND Tỉnh xem xét điều kiện gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Công ty cổ phần tập đoàn Gia Vũ (KCN Thái Hòa-Liễn Sơn- Liên Hòa).

Bên cạnh đó, Ban thực hiện nghiêm túc việc cung cấp tài liệu kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021 cho các cơ quan liên quan.

PV: Ban Quản lý tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong tháng 11 tới như thế nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Chúng tôi luôn xác định hoạt động quản lý nhà nước nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả thì hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN mới đạt được những kết quả thành công như kỳ vọng. Vì vậy, sau khi Ban Quản lý thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư vào các KCN của Tỉnh, thì lúc này nhiệm vụ đặt ra cho Ban Quản lý là đồng hành cùng nhà đầu tư xuyên suốt quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh của họ trong các KCN của Tỉnh.

Về nhiệm vụ cụ thể trong tháng 11/2022, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết. Theo dõi, đôn đốc các dự án đã hoàn thành xây dựng đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời chủ động trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến với hồ sơ cấp mới theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lao động, môi trường (triển khai lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải, khí thải năm 2022), kiểm tra, giám sát.

Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý dự án trong các KCN Vĩnh Phúc
KCN Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc