(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 12, tháng 4 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Đức Mạnh

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân