Lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu quôc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn 3
Lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn

Giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh

Nhằm tạo một môi trường đầu tư, kinh doanh năng động, hiệu quả và phát triển mạnh mẽ trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu trên địa bàn Lạng Sơn, Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển KKT cửa khẩu, được thể hiện bằng Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND, ngày 28/02/2022 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại KKT của khẩu, các KCN, các cửa khẩu ngoài KKT cửa khẩu giữa Ban Quản lý KKT của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong Tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP, ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm soát, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Ban Chỉ đạo 389 của Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng các phương án, kế hoạch xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, nổi cộm; xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp của các ngành, lực lượng chức năng, địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn quản lý, phụ trách. Thường xuyên trao đổi, phối hợp, chia sẻ thông tin với các ngành, lực lượng chức năng Trung Quốc, các tổ chức quốc tế để xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã kiểm tra trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, xử lý vi phạm 4.520 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm (giảm 1.622 vụ so với cùng kỳ năm 2021); xử phạt vi phạm hành chính 3.987 vụ (giảm 1.400 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính: 112.168.270.000 đồng (tăng 36.208.831.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó: Tiền phạt vi phạm hành chính 69.820.967.000 đồng (tăng 48.442.697.000 đồng với cùng kỳ năm 2021); tiền phạt bổ sung, truy thu thuế, buộc nộp ngân sách số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính: 15.029.465.000 đồng (giảm 2.513.025.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021); tiền thanh lý hàng tịch thu: 130.320.000 đồng (giảm 625.410.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021); trị giá tang vật tịch thu trị giá: 27.187.514.000 đồng (giảm 9.095.446.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021). Đã khởi tố 332 vụ (tăng 23 vụ so với cùng kỳ năm 2021); 473 đối tượng (tăng 11 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021). Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm chủ yếu diễn ra trên địa bàn các huyện biên giới, trong KKT cửa khẩu.

Trong năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tại các cửa khẩu đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; đối tượng bị truy nã; các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; đã phát hiện, xử lý 02 vụ về hành vi đưa và nhận hối lộ tại cửa khẩu để điều tiết, sắp xếp phương tiện xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ...

Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn
Nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn

Phát huy vai trò quản lý nhà nước trong thực thi công vụ

Công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan chuyên môn trong KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được triển khai tương đối hiệu quả. Các cơ quan chuyên ngành đã làm tốt công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ được phân cấp.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu giải quyết công việc trong tình hình mới, Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thường xuyên tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn Tỉnh; chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện nghiêm các quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh; ứng dụng mô hình quản lý hải quan thông minh và nền tảng cửa khẩu số để tiện lợi hóa thông quan; chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; chỉ đạo triển khai các đề án, dự án tại khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và một số huyện trong Tỉnh; đẩy mạnh việc triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển các loại hình du lịch là thế mạnh của Tỉnh như: Du lịch sinh thái; du lịch văn hóa, lịch sử gắn với tâm linh, tín ngưỡng; du lịch cửa khẩu; du lịch cộng đồng…; đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong cùng khu vực.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được các sở, ban, ngành quan tâm thực hiện, tổ chức với nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc phát triển KKT của khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu ngoài KKT để triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chuyên môn của từng ngành, đơn vị.

Công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được duy trì thường xuyên. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ để duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm quy định về xuất nhập khẩu, gây mất an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu và các hành vi không chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng chức năng làm việc  tại trạm kiểm soát liên hợp Nà Nưa
Các lực lượng chức năng làm việc tại nhà kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nà Nưa, Lạng Sơn

Triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn nói chung, KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn nói riêng; tỉnh Lạng Sơn đã ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn toàn Tỉnh (nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19), cụ thể:

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, ngày 28/10/2021 của HĐND Tỉnh về việc giảm mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh đến hết tháng 01/2022. Thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND, ngày 07/7/2022 của HĐND Tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ban hành Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Tỉnh theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND.

Chỉ đạo triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 21/02/2022. Ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 02/6/2022 quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn. Đến ngày 30/11/2022, đã có 171.766 phương tiện (100%), hơn 1.400 doanh nghiệp chở hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện khai báo trên nền tảng cửa khẩu số.

Xây dựng Đề án “Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển hạ tầng chợ biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Triển khai Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh bằng kinh phí Quỹ hợp tác Mê Công - Lan Thương tài trợ không hoàn lại năm 2022 và xây dựng Văn kiện dự án “Hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) xin ý kiến các bộ, ngành liên quan theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 01/4/2022 về thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước

Để tiếp tục xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn và các cửa khẩu ngoài KKT, được biết trong năm 2023, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của Tỉnh; rà soát các chính sách đã ban hành, để kịp thời đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình và điều kiện của Tỉnh, đồng thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trong KKT cửa khẩu.

Cùng với đó tiếp tục huy động các nguồn lực bên ngoài (huy động nguồn vốn ngoài ngân sách) để quy hoạch, triển khai đầu tư theo quy hoạch, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, sản xuất hàng xuất khẩu trên địa bàn KKT cửa khẩu.

Bên cạnh đó, tăng cường cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tăng cường cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư… theo hướng đơn giản, hiện đại, có sự phối hợp và liên kết bằng công nghệ thông tin giữa cơ quan quản lý tương ứng của Việt Nam và Trung Quốc.

Hoàn thiện Chương trình phát triển kinh tế số. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của Tỉnh. Tiếp tục triển khai ứng dụng mô hình quản lý Hải quan thông minh tiến tới Hải quan số đáp ứng yêu cầu cải cách hiện đại hóa hải quan; hoàn thiện hệ thống Nền tảng cửa khẩu số tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, phương thức huy động vốn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); tăng cường tiếp xúc, làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài và đổi mới hình thức vận động tài trợ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); thu hút, nâng cao chất lượng các dự án đầu tư FDI vào KKT cửa khẩu.

Tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn nhằm phát huy tối đa lợi thế các cửa khẩu. Tăng cường kết hợp giữa các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch nhằm quảng bá và thu hút đầu tư, thu hút du khách, phát triển thương mại. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma theo Nghị quyết số 111/NQ-CP, ngày 23/9/2021 của Chính phủ.

Mặt khác, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp để thúc đẩy tối đa hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh; chủ động xây dựng phương án đảm bảo phân luồng giao thông, phương tiện và thực hiện hoạt động thông quan trong thời kỳ cao điểm đầu năm 2023, để hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn Tỉnh.

Rà soát, nghiên cứu, khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong triển khai Nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu Tân Thanh. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu để tạo sự đồng thuận, hiệu quả trong triển khai thực hiện Nền tảng cửa khẩu số.

Tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian 02 năm (2022 - 2023); triển khai điều tiết phương tiện linh hoạt, đảm bảo giữa phòng, chống Covid-19 gắn với thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa./.

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Phò Nhùng 2
Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Pò Nhùng, tỉnh Lạng Sơn