Nhận định trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 19/10/2021.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Phát triển hợp tác xã sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Đến cuối năm nay, cả nước có khoảng 18.327 hợp tác xã nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, số lượng hợp tác xã nông nghiệp đã tăng thêm 12.569 hợp tác xã.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành LuậtH tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, khu vực kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã có những chuyển biến tích cực. kinh tế tập thể, hợp tác xã có những tiến bộ cả về lượng và chất; khắc phục được tình trạng yếu kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai. Trong thực tiễn, xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp được nâng cao rõ rệt; đội ngũ cán bộ quản lý được trẻ hóa. Từ năm 2013 đến nay, số lượng hợp tác xã nông nghiệp tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 800 hợp tác xã. Riêng giai đoạn 2017-2021 tăng gấp hơn 3 lần giai đoạn 2012-2016.

Hiện, cả nước hiện có khoảng 2.300 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp, trong đó 2.200 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp... Ước tính đến hết năm nay, cả nước sẽ có khoảng 18.327 hợp tác xã nông nghiệp và 79 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, số lượng hợp tác xã nông nghiệp đã tăng thêm 12.569 hợp tác xã. Năm 2020, doanh thu của các hợp tác xã đạt bình quân 2,44 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên đạt 40,5 triệu đồng/năm, gấp 9,1 lần so với năm 2001.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 còn chậm, một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể, thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức đến kinh tế tập thể, hợp tác xã. Số lượng hợp tác xã thành lập mới tăng mạnh, nhưng số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô thành viên và doanh thu của các hợp tác xã nông nghiệp còn nhỏ bé. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các hợp tác xã có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên hợp tác xã và nông dân cững chưa nhiều, mới chỉ đạt khoảng 24% tổng số hợp tác xã.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan khẳng định, phát triển hợp tác xã sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều. Bởi theo Bộ trưởng trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc thu hút đầu tư nước ngoài, thì cũng cần chú ý đến tăng cường sức mạnh nội tại. Cùng với sức mạnh của doanh nghiệp, thì cũng cần chú ý đến kinh tế tập thể và hợp tác xã.

“Trong thế giới tự nhiên của loài chim, 50% là những con chim sẻ nhỏ bé. Khi nhìn sâu và tổng hợp đa chiều mới có thể nhìn ra giá trị, từ đó mới có thể lót ổ cho chim sẻ, không có tinh thần hợp tác thì không có hợp tác xã, muốn làm được thì phải có tư duy, tinh thần hợp tác”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các địa phương quan tâm thực sự đến phát triển hợp tác xã, coi hợp tác xã là một phần của kinh tế nông thôn, là một phần không thể tách rời của kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn.

“Xây dựng các hợp tác xã là xây dựng sự hợp tác để cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp”, Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, ngành nông nghiệp sẽ thu hút đầu tư công về hạ tầng logictics cho hợp tác xã để các hợp tác xã nâng cao năng lực, bà con nông dân kết nối với nhau. Hiện, Bộ đang chuẩn bị trình Chính phủ chương trình logictics cho ngành nông nghiệp để hạn chế ảnh hưởng của việc đứt gãy chuỗi cung ứng qua những đại dịch, thiên tai, trong đó hợp tác xã sẽ là nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng.

“Nhà nước đầu tư nông nghiệp sẽ không thành công nếu không có hợp tác xã, đầu tư khoa học công nghệ cho nông nghiệp mà không có hợp tác xã cũng không thành công. Muốn đa dạng hóa sản phẩm kể cả đầu vào và đầu ra thì không có cách nào khác phải có sự tham gia của hợp tác xã”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh./.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm phát triển kinh tế tập thể Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW