Qua 10 năm (2011-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới, Cao Lãnh đã huy động được trên 17.253 tỷ đồng từ các nguồn nhằm phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 1.072 tỷ đồng bằng tiền mặt, cùng với đóng góp ngày công, hiến đất, hoa màu, cây trái, vật kiến trúc... để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ sản xuất và dân sinh. Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân về xây dựng nông thôn mới đạt trên 95%.

Công nhận huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới

Công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan... được người dân huyện Cao Lãnh quan tâm thực hiện

Đến nay, huyện Cao Lãnh đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên ấp được cứng hóa; 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2020, Huyện còn 1,58% số hộ nghèo, giảm 11,29% so với năm 2011; công tác bảo vệ môi trường nông thôn được chú trọng, phong trào trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, nơi công cộng được nhân rộng; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Với hiệu quả từ các mô hình sản xuất, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…, thu nhập của người dân tăng từ 18,72 triệu đồng/người/năm 2011 lên 51,717 triệu đồng/người/năm 2020, tăng 2,76 lần so với năm 2011. Nhờ xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, huyện đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, đời sống của nhiều hộ dân được cải thiện rõ nét. Hiện, Huyện đã triển khai được một số sản phẩm chủ lực, các sản phẩm OCOP, công ty, doanh nghiệp, hệ thống giao thông nông thôn; cảnh quan môi trường, làng nghề truyền thống, khu cụm dân cư trên địa bàn các xã; một số công trình cơ sở hạ tầng, trường học, nhà văn hoá, trụ sở UBND xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cao Lãnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.