Công nhận huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, hết năm 2021, huyện Vân Đồn cơ bản đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn nông thôn mới: 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Cái Rồng đạt chuẩn văn minh đô thị. Thu nhập của người dân Vân Đồn đạt 122 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,11%.

Cùng với đó, hệ thống sở hạ tầng thiết yếu của Văn Đồn tại thời điểm năm 2021 đảm bảo với 100% các tuyến đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Huyện không nợ đọng xây dựng cơ bản, không có địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của Huyện đạt 98,9%. Mục tiêu phát triển của huyện Vân Đồn đến năm 2025 là hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến lên đô thị loại III.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Vân Đồn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.