Với việc thành lập các tổ hợp tác, câu lạc bộ đội nhóm giúp nhau làm kinh tế đang được các cấp đoàn huyện Lâm Hà khuyến khích cũng như tạo mọi điều kiện để hỗ trợ thanh niên tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất.

Với mục đích các câu lạc bộ thanh niên được thành lập nhằm động viên giúp đỡ thanh niên tham gia phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp xóa đói giảm nghèo, đồng thời giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật hướng tới một nền sản xuất bền vững.

Tham gia câu lạc bộ thanh niên chăn nuôi tổng hợp được 07 năm nay, anh Nguyễn Văn Sinh là một thành viên điển hình của câu lạc bộ, không chỉ cung cấp một nguồn giống các loại gia cầm cho địa phương mà trang trại của anh Sinh với 5.000 con gà giống còn là địa chỉ hỗ trợ quan trọng về giống, kỹ thuật cho các thành viên trong tổ câu lạc bộ có nhu cầu chăn nuôi.

Câu lạc bộ Chăn nuôi trẻ tổng hợp do các đoàn viên thanh niên của thị trấn Nam Ban và xã Nam Hà được thành lập 7 năm, với 7 thành viên tham gia sản xuất từ chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh….

Câu lạc bộ được sinh hoạt đều đặn bằng việc chia sẻ các kinh nghiệm kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, thảo luận về các hướng phát triển mới đem lại hiệu quả kinh tế cao tạo nên mỗi liên kết trong sản xuất.

Đặc biệt, sau 7 năm thành lập đến nay, Câu lạc bộ này đã có nguồn vốn trên 100 triệu đồng để hỗ trợ thành viên gặp khó khăn về vốn.

Trong khi đó, phát huy thế mạnh của địa phương chuyên canh sản xuất nông nghiệp, các đoàn viên thanh niên của xã Đông Thanh đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa với 07 thành viên tham gia.

Sau 2 năm bắt tay vào chăn nuôi, các thành viên trong tổ hợp tác đã phát triển đàn bò trên 20 con. Các thành viên trong tổ luôn liên kết chặt chẽ để tìm đầu ra cho sản phẩm sữa ổn định cũng như bảo đảm các khu nguyên liệu làm thức ăn cho bò.

Phát huy vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ thời kỳ mới, cùng với các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực của thanh niên trên các lĩnh vực, Huyện đoàn Lâm Hà đã tạo mọi điều kiện để thanh niên phát huy thế mạnh của mình trong lao động sản xuất.

Đặc biệt động viên, khuyến khích tạo niềm tin cho thanh niên thành lập các tổ hợp tác, câu lạc bộ, đội nhóm thanh niên phát triển kinh tế nhất là ở những địa bàn có nhiều tiềm năng để phát triển.

Ngoài ra, Huyện đoàn Lâm Hà đã phối hợp với ngân hàng chính sách huyện để hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển sản xuất.
Bằng việc phát triển các mô hình thành niên làm kinh tế, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Qua đó góp phần thể hiện vai trò chủ thể của thanh niên trên còn đường làm giàu chính đáng.

Từ việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện Lâm Hà sẽ góp phần tập hợp lực lượng thanh niên chung sức phát triển kinh tế tập thể tại địa phương. Điều đó giúp cho hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở Lâm Đồng./.