Hương Sơn là huyện miền núi biên giới phía Tây của tỉnh. Bước vào xây dựng nông thôn mới từ điểm xuất phát thấp, sau hơn 10 năm, nông thôn Hương Sơn đã có sự đổi thay rõ nét kinh tế phát triển khá, hình thành các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Kết cấu hạ tầng khang trang, nhất là hạ tầng giao thông đã từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân.

Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
Thị Trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Hiện, toàn Huyện đã đầu tư, nâng cấp hệ thống đường bộ dài gần 1.900 km đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Cùng với đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, những năm qua, Hương Sơn không ngừng củng cố, nâng cấp hệ thống trường học, trạm y tế, nhà văn hoá…. đạt chuẩn, đảm bảo phục vụ tốt nhất việc nâng cao văn hoá, giáo dục, sức khoẻ cho người dân. Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 63/67 trường đạt chuẩn quốc gia; 23/23 trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp và xây mới và đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên toàn huyện đã đạt chuẩn.

Kết quả huy động nguồn lực trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp gần 4.000 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất. Đến nay, toàn Huyện có 23/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9/9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn theo quy định. Toàn huyện có 117 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 877 vườn được công nhận vườn mẫu; xây dựng 33 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và dự kiến sẽ có thêm 16 sản phẩm đạt chuẩn trong năm 2021.

Giá trị sản xuất của Huyện tăng bình quân hằng năm là 12,38%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 20,2% lên 30,09%; thương mại - dịch vụ tăng từ 38,43% lên 44,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, tăng 3,7 lần so với năm 2011. Đặc biệt, tổng số hộ nghèo của huyện còn 1.008 hộ/35.191 hộ, chiếm tỷ lệ 2,86%, giảm 29,87% so với năm 2011.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.