Trong 3 ngày (từ ngày 24–26/9/2015), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp cùng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn dành cho 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có trên 90 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên. Trong đó đa phần là tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động ngày càng có hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống ở nông thôn, trong việc giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo trong thanh niên.

Tuy nhiên, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã trong đoàn viên, thanh niên còn thấp. Bản chất của một tổ hợp tác, hợp tác xã là những cá nhân, tập thể góp vốn để cùng nhau sản xuất, từ đó phúc lợi sẽ được chia sẻ cho tất cả các thành viên. Nhưng hiện nay, một số thành viên còn chưa rõ họ đang hợp tác với nhau về cái gì, quyền lợi của họ ra sao… Cũng chính từ đó, họ chưa toàn tâm toàn ý cho sự phát triển chung của tổ hợp tác, hợp tác xã mà chỉ thiên về tư nhân.

Bên cạnh đó, việc triển khai những chính sách hỗ trợ cho loại hình kinh tế này vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là chính sách về vốn. Hiện có nhiều chủ trương, chính sách đề ra, nhưng đến nay vẫn chưa được hướng dẫn thi hành đã làm hạn chế sự phát triển của kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã; đặc biệt là tổ chức hoạt động hợp tác xã thanh niên theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đến với Hội nghị tập huấn lần này, các học viên sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Luật Hợp tác xã năm 2012 và Nghị định hướng dẫn thi hành luật, kỹ thuật xây dựng mô hình phát triển kinh tế; nắm bắt những ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ sinh học mới vào trong sản xuất nông nghiệp; trao đổi giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan thực tế mô hình tổ hợp tác nuôi thủy sản tại huyện Phụng Hiệp./.