200 hộ thanh niên thoát nghèo năm 2015

Nhằm giúp thanh niên tham gia phát triển kinh tế, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, xóa đói giảm nghèo, giúp thanh niên được tiếp cận các nguồn vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, thôn tin, kiến thức, thị trường tiêu thụ cho thanh niên trong sản xuất kinh doanh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn hỗ trợ, duy trì và thành lập gần 100 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế. Thông qua mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên phát triển kinh tế, nhiều hộ thanh niên nghèo đã thoát nghèo, năm 2015 các cấp bộ đoàn toàn Tỉnh đã giúp đỡ trên 200 hộ thanh niên thoát nghèo bền vững.

Đồng hành với thanh niên nông thôn trong nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tổ chức đoàn các cấp hàng năm phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho thanh niên nông thôn; tập huấn kiến thức mô hình kinh tế tập thể cho thanh niên, hướng dẫn thanh niên xây dựng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; tiếp tục khai thác các nguồn vốn vay, các chương trình, dự án hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; nhân rộng các mô hình trang trại, gia trại trong thanh niên, các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế, các nhóm thanh niên giúp nhau lập nghiệp.

Từ năm 2011 đến nay, các cấp bộ đoàn trong Tỉnh đã phối hợp tăng hơn 178 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay, nâng tổng số vốn toàn Tỉnh do Đoàn quản lý hiện nay lên 575.6 tỷ đồng cho 24.254 hộ thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay này, các hộ thanh niên đã tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động tại địa phương.

Đoàn Thanh niên Thanh Hóa luôn đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể, lập thân lập nghiệp

Nhiều mô hình hiệu quả cần nhân rộng

Thực hiện phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế .Tới nay các mô hình đang tiếp tục được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ tham gia đồng thời khuyến khích các hộ thanh niên khác học tập theo mô hình, một số mô hình nổi bật như:

Mô hình trồng Chanh không hạt: Tháng 7/2014, sau khi phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa về việc khảo sát địa hình, đất đai, thổ nhưỡng huyện Lang Chánh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình trồng Chanh không hạt. Bước đầu xây dựng mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã mua 2.000 cây Chanh giống để 04 hộ đoàn viên, thanh niên trồng thử nghiệm, đồng thời mời Cán bộ Trung tâm khuyến nông Tỉnh về hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng chanh và phòng trừ sâu bệnh. Sau hơn 1 năm, mô hình trồng Chanh bước đầu đã mang lại hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng mô hình.

Mô hình nuôi lợn cỏ sinh sản tại xã Đồng Lương huyện Lang Chánh: Đây là một trong những mô hình điểm được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn làm mô hình điểm để các hộ thanh niên thoát nghèo và phát triển kinh tế. Thành lập từ tháng 9/2014, ban đầu với nguồn vốn 100 triệu đồng từ xã hội hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đầu tư 30 con lợn giống cho 10 hộ thanh niên chăn nuôi. Với phương châm cùng giúp nhau làm giàu, sau khi lợn mẹ sinh sản, lợn con được chuyển giao tiếp cho các hộ thanh niên khác để chăm sóc. Đến nay, tổng đàn lợn của mô hình lên trên 80 con và đang tiếp tục phát triển.

Mô hình nuôi gà ri lai thực phẩm đảm bảo an toàn sinh học: Tháng 8/2015, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai xây dựng 02 mô hình nuôi gà ri lai thương phẩm tại xã Đồng Lương huyện Lang Chánh và Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng huyện Như Xuân với 10 hộ dân tham gia xây dựng mô hình. Với mức đầu tư trên 300 triệu đồng, các hộ tham gia xây dựng mô hình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn về kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gà, trao 3.100 con gà, thức ăn và kinh phí thuốc thú y cho các hộ tham gia.

Dự kiến đến cuối năm 2015, mô hình nuôi gà ri lai thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học mang lại hiệu quả kinh tế trên 200 triệu đồng, đồng thời là mô hình điểm để đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương học tập và làm theo.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, vật tư, con giống cho các mô hình phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hàng năm còn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Tỉnh mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến đoàn viên, thanh niên trong Tỉnh. Những mô hình hay, cách làm hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tham gia. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 03 huyện: Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thuỷ, các lớp tập huấn đều được đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân hưởng ứng nhiệt tình tham gia./.