Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh vừa công nhận thêm 4 xã, gồm: Bắc Lũng (huyện Lục Nam); Đại Lâm (huyện Lạng Giang); Quang Minh (huyện hiệp Hòa), Vân Trung (huyện Việt Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Trong 4 xã này đều đã hoàn thành đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu UBND các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên và UBND các xã được công nhận có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong thời gian tới. Như vậy, lũy kế thời điểm ngày 08/12, tỉnh Bắc Giang đã có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Quá trình xây dựng nông thôn mới đang từng bước cải thiện đời sống nhân dân khu vực nông thôn tại Bắc Giang

Trước đó, vào sáng 28/11, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã có buổi thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Quang Minh (Hiệp Hòa).

Nhờ tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Quang Minh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hơn 4 năm qua, xã Quang Minh huy động các nguồn lực được hơn 27 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 4,3 tỷ đồng, hiến 2.350m2 đất, hơn 1,5 nghìn ngày công lao động. Nhờ đó, đến nay, 3/3 thôn có Nhà văn hóa khang trang đạt tiêu chuẩn; 100% đường trung tâm xã, 91% đường trục thôn được bê tông hóa; 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp, còn 5,49%.

Xã Quang Minh đã xây dựng và phát triển được mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản như: Hợp tác xã sản xuất rau theo hướng hữu cơ; mô hình sản xuất ngô ngọt, diện tích gần 20 ha; mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ kết hợp nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương....

Cùng với viến hành song song công tác thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương, tỉnh Bắc Giang cũng tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017. Hoàn thành đào tạo tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho các xã năm 2017 theo kế hoạch. Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã khởi công tất cả công trình còn lại theo kế hoạch năm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thực hiện các mô hình sản xuất, mua sắm lò đốt rác thải theo đúng quy định...

Để hoàn thành mục tiêu năm 2017 các huyện, thành phố trong Tỉnh tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Văn phòng điều phối nông thôn mới cấp huyện; chỉ đạo các xã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, tâm huyết phụ trách xây dựng nông thôn mới.

Cùng đó, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao. Cụ thể, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng chỉ đạo các xã được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thủ tục để giải ngân theo quy định; đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2017, các huyện, thành phố chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước sau khi công trình có khối lượng được nghiệm thu, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán; chủ động rà soát, điều chỉnh nguồn vốn các công trình chậm tiến độ sang công trình khác trong nội bộ xã hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển sang các xã khác có nhu cầu và tiến độ giải ngân tốt hơn...

Năm 2017, nguồn vốn ngân sách Trung ương và của tỉnh hỗ trợ để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Bắc Giang là trên 222 tỷ đồng. Tổng số công trình xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu của các xã xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang năm 2017 là 762 hạng mục công trình. Đến nay có 396 công trình đã hoàn thành, 187 công trình đang thực hiện và 179 công trình chưa khởi công./.