TP. Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Long, hết năm 2021, Thành phố có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/21 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn Thành phố không có hộ nghèo, còn 47 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm là trên 66 triệu đồng. TP. Hạ Long không nợ đọng xây dựng cơ bản, không có địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Trên địa bàn TP. Hạ Long, các xã đã kiên cố hoá hệ thống giao thông đạt 100%. Hạ Long được ghi nhận là địa phương tiêu biểu đầu tư các tuyến đường giao thông liên vùng, liên xã, thôn, tạo tính kết nối trên địa bàn. Giá trị đầu tư cho giao thông vùng nông thôn Hạ Long trong 3 năm qua là gần 4.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hài lòng của người dân Hạ Long đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt 99,66%.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo TP. Hạ Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và quy hoạch để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.