Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Theo kết quả xây dựng nông thôn mới, tại thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long: Các tiêu chí/chỉ tiêu đều tăng dần, có mức tăng cao từ 1-3 lần so với năm 2011, thành phố Đồng Xoài không còn hộ nghèo, còn thị xã Phước Long chỉ còn 0,52%; thu nhập bình quân tăng cao 60 triệu đồng/người/năm; người dân tham gia bảo hiểm đạt gần 91%; môi trường được người dân quan tâm như việc phân loại rác thải; tích cực dọn dẹp cảnh quan môi trường sống góp phần làm cho đô thị vùng nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, có gần 32km đường hoa được trồng; kết quả huy động nguồn lực thành phố Đồng Xoài là 489,112 tỷ đồng, thị xã Phước Long là 390,3 tỷ đồng, không có nợ đọng;…tình hình an ninh trật tự ổn định, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được nhân rộng như “mô hình camera an ninh” ở các thôn, ấp; người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và thị xã đạt mức 98%.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.