Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới sau 15 năm triển khai

Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM sau 15 năm triển khai

Xác định Chương trình xây dựng NTM có tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn đối với phát triển Thủ đô, trong suốt 3 nhiệm kỳ gần đây (2011-2015, 2016-2020 và 2021-2025), Thành ủy Hà Nội đều ban hành chương trình công tác toàn khóa hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, 2 nhiệm kỳ từ năm 2011-2020, Thành ủy Hà Nội xây dựng Chương trình số 02-CTr/TU và nhiệm kỳ 2021-2025 là Chương trình số 04-CTr/TU. Theo đó, chỉ riêng Chương trình số 04-CTr/TU giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đề xuất dự kiến nguồn lực đầu tư cho khu vực nông thôn khoảng 92.680 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư là 83.700 tỷ đồng, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp, nhân dân đóng góp... là 8.980 tỷ đồng. Song song nguồn vốn đầu tư, Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành phố tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện tại các huyện, thị xã; tổ chức giao ban hằng quý để đánh giá tiến độ, kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo cũng đã ban hành thông báo kết luận tại các cuộc họp giao ban và kiểm tra thực tế tại cơ sở để giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành thực hiện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Thành phố đến cơ sở, nhìn lại chặng đường 15 năm qua, đời sống người dân khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện. Đa số hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang. Nền tảng văn hóa truyền thống của các vùng quê được bảo tồn, gìn giữ, phát huy. Hiện nay, hầu hết thôn, làng khu vực ngoại thành đều có nhà văn hóa khang trang, là nơi diễn ra hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Việc cưới, việc tang chuyển biến tích cực theo nếp sống văn minh, tỷ lệ hỏa táng ngày một cao. Nhiều địa phương phát động phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn với nhiều tuyến đường cây, đường hoa, bích họa... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu phong trào xây dựng NTM của cả nước.

Theo số liệu của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội, đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp huyện, Thành phố có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 huyện còn lại chưa đạt là: Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định NTM Trung ương xem xét, thẩm định đạt chuẩn NTM.

Trong năm 2023, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM là 8.699 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến quý II/2023, có 8 quận đã hỗ trợ các huyện xây dựng NTM, với tổng kinh phí là 488,3 tỷ đồng. Riêng năm 2023, quận Hoàn Kiếm hỗ trợ huyện Chương Mỹ 18,8 tỷ đồng xây dựng Trường THCS Nam Phương Tiến A. Đồng thời, Hà Nội có 4 huyện: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND Thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bên cạnh đó, 2 huyện: Hoài Đức, Thanh Oai phấn đấu hoàn thành huyện NTM nâng cao trong năm 2024./.