Những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Gạo đã không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2011-2019, Huyện đã huy động được 4.223,41 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện; trong đó, nhân dân đóng góp (tiền mặt, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc…) với tổng trị giá 1.415 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng kinh phí huy động.

Đến nay, huyện Chợ Gạo có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Cụ thể, toàn huyện có 24 tuyến đường huyện, dài 135 km đã được nhựa hóa 100%, hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố; 100% số hộ dân sử dụng điện thường xuyên an toàn; Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn hạng III, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện được đầu tư xây dựng đạt chỉ tiêu quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoàn thành giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định; 100% cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng đã có hồ sơ môi trường theo quy định.

Qua đó, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của các xã trên địa bàn huyện cuối năm 2019 là 59,45 triệu đồng, tăng 258% so với năm 2011; trong đó, xã có thu nhập thấp nhất là Xuân Đông, với mức thu nhập bình quân 50,62 triệu đồng/người/năm và xã có thu nhập cao nhất là Quơn Long, với mức thu nhập bình quân là 62,32 triệu đồng/người/năm.

Đối với Thị xã Cai Lậy, đến nay đã có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới với những kết quả nổi bật như: 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 23/29 trường học các cấp có cơ ở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 10/10 xã có Trung tâm Văn hóa – Thể thao; 10 xã trên địa bàn đều có Hợp tác xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của thị xã đến tháng 6/2020 là 52,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của các xã giảm còn 1,41%; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có đầy đủ hồ sơ thủ tục môi trường và các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định; 100% người dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 94,51% số hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.

Thị xã Cai Lậy nhìn từ trên cao

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Chợ Gạo và thị xã Cai Lậy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.