Trung tâm huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Sau 9 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, huyện Thuận Thành đã có bước phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, hiện đại. Các tuyến đường giao thông trục xã, thôn, xóm và đường giao thông trục chính nội đồng trên địa bàn 17 xã trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn giao thông, khang trang, sạch đẹp; 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

Đến nay, huyện Thuận Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2011-2019 tăng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt gần 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%.

UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.