Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Nghĩa Hành đã huy động được trên 1.500 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện, trở thành huyện đầu tiên của Quảng Ngãi về đích nông thôn mới.

Huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chính thức đạt chuẩn nông thông mới

Nghĩa Hành cũng là địa phương triển khai hiệu quả mô hình khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “4 có” đối với xã (có cổng chào, có tuyến đường hoa, có khu dân cư kiểu mẫu, có một sản phẩm) và “3 có” đối với thôn (có vườn xanh, có nhà sạch, có ngõ đẹp).

Để đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Nghĩa Hành thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp trong nghiên cứu trồng thử các giống lúa có chất lượng để đưa vào sản xuất­­. Mối liên kết chuỗi giá trị được thực hiện tại 5 trang trại trên địa bàn, liên kết với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty Chăn nuôi Thái Việt trong quá trình cung cấp đầu vào, quy trình chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho trang trại. Có 2 xã thực hiện liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa sạch, lúa hữu cơ chất lượng cao. Toàn huyện hiện có 6 cánh đồng mẫu với tổng diện tích 270ha tại các xã Hành Minh, Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Thịnh, Hành Phước, Hành Đức.

Trên địa bàn huyện hiện có 10 trang trại, tăng 4 trang trại so với năm 2015, trong đó có một trang trại tại xã Hành Thuận đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đặc biệt, có 2 trang trại tại Hành Thuận và Hành Minh ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi. Sản xuất phát triển, nhiều mô hình đạt giá trị trên 200 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn huyện đạt 75 triệu đồng/ha.

Thời gian tới huyện sẽ chú trọng vào phát triển công nghiệp, dịch vụ; đào tạo hướng dẫn để lao động nông nghiệp tiếp cận với khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp có chất lượng. Huyện cũng đang xây dựng dự án ứng dụng khoa học, công nghệ sản xuất lúa gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm theo hướng VietGap, đồng thời tập trung phát triển trên 100 ha cây ăn trái chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định./.