Ngày 10/07/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định công nhận huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2010, huyện Quảng Xương bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, với mục tiêu từng bước xây dựng huyện Quảng Xương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật từ được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Huyện Quảng Xương đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã; ban hành các Nghị Quyết chuyên đề, Chương trình hành động gắn phát triển nông nghiệp, nông thôn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, hỗ trợ kích cầu cho các xã, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện. Cùng với đó tập trung thực hiện công tác tuyên truyền theo từng năm, với nội dung phong phú, đa dạng dưới nhiều hình thức khác nhau.

Quảng Xương trở thành huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, Huyện đã huy động các nguồn vốn đạt 4.786,2 tỷ đồng, phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng.

Sau hơn 8 năm nỗ lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện, diện mạo huyện Quảng Xương được thay đổi toàn diện, mạnh mẽ, không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hiện đạt 14,3%, tăng 2,5% so với năm 2010. Kinh tế phát triển theo hướng giảm tỷ trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/người, năm, tăng gấp 3,5 lần so với thời điểm triển khai xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018…

Về đường giao thông, giai đoạn 2010-2018, Huyện đã đầu tư làm mới, sửa chữa, nâng cấp hơn 350,3km đường giao thông các loại. Hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh ở 29 xã có 90 trường học ở 3 cấp học, trong đó có 30 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở.

Giai đoạn 2010-2018, Huyện đã đầu tư 254,7 tỷ đồng để nâng cấp, xây mới 43 công trình trường học với 221 phòng học và 72 nhà hiệu bộ, chỉnh trang khuôn viên các nhà trường; mua sắm, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Đến nay, Huyện đã có thêm 38 trường đạt chuẩn, nâng số trường học đạt chuẩn lên 75 trường.

Về cơ sở vật chất hạ tầng thương mại nông thôn, huyện Quảng Xương có 23 chợ nằm trong quy hoạch hệ thống chợ của tỉnh. Giai đoạn 2010-2018, Huyện đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 16 công trình đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán của người dân với tổng nguồn vốn 21,2 tỷ đồng.

Về sản xuất nông nghiệp, Huyện đã hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích đạt trên 4.500ha/năm. Chuyển đổi được hơn 200ha đất canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác. Trong đó, chuyển đổi sang trồng thuốc lào 150ha, trồng ngô 10ha, trồng hoa, rau màu các loại hơn 40ha; chuyển đổi một phần diện tích trồng cói kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản (10ha tại xã Quảng Khê), mở rộng thêm 50ha ngô tăng tổng diện tích trồng ngô vụ Đông của huyện lên 500ha, năng suất bình quân đạt 45 tạ/ha...

Ngoài ra, Huyện đã triển khai thực hiện thí điểm 13 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao như chuỗi sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Quảng Lưu với diện tích 9ha, xã Quảng Yên diện tích 12,8ha cung ứng sản phẩm sạch cho các bếp ăn, nhà hàng, siêu thị; chuỗi sản xuất lúa gạo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.../.