Để thực hiện các tiêu chí huyện NTM, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Đề án và Kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể đảm nhận từng tiêu chí; phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức dân, kêu gọi sự đóng góp của con em xa quê xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Do triển khai đồng bộ các giải pháp và cách làm phù hợp nên các xã trên địa bàn huyện đã sớm hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng. Cùng với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, sự vào cuộc của nhân dân khi tích cực hiến đất hiến công trình, hiến công góp của, các công trình, như: đường giao thông, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, sân thể thao thôn khu dân cư, trụ sở xã được xây dựng khang trang.

Trong gần 10 năm, bằng nhiều nguồn lực, nhất là huy động sự vào cuộc tích cực từ nhân dân tham gia hiến đất, hiến công trình, đóng góp kinh phí, các địa phương đã thực hiện được hàng loạt các công trình, phần việc như mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông - thủy lợi nội đồng, công trình xã hội, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch, xử lý rác thải... Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM là hơn 3.266 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước gần 900 tỷ đồng, vốn vay tín dụng trên 1.128 tỷ đồng, lồng ghép trên 80 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 848 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn khác.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Nam Sách đã đạt được một số kết quả nổi bật là 100% tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường ngõ xóm với tổng chiều dài lên tới 465 km đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 60/62 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% thôn, khu dân cư có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn hóa và các sân thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân. Các địa phương đã hình thành và tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung với quy mô lớn gắn với xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nông nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 51 triệu đồng/người; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Nam Sách tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.