Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Thành phố đã huy động trên 501 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp 126 tỷ đồng, có 63 hộ hiến trên 3.140 m2 đất để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, TP. Tuyên Quang đã có bước phát triển khá toàn diện: Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn mới đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95,9%.

Công nhận TP. Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
TP. Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp của thành phố dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao; cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư theo quy hoạch. 5/5 xã có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao; an ninh trật tự an toàn, giữ vững. Hiện nay, thành phố không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, có trên 99% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Tuyên Quang và có chung cảm nhận thành phố đã có sự chuyển mình mạnh mẽ sang phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện, nâng cao.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Tuyên Quang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.