Sau 8 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, Châu Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; 12/12 xã trên địa bàn Huyện đã đón nhận bằng đạt chuẩn danh hiệu nông thôn mới. Huyện đã huy động được trên 1.700 tỷ đồng thực hiện chương trình, trong đó vốn ngân sách các cấp (chủ yếu là vốn lồng ghép) chiếm 65,6%; vốn nhân dân đóng góp chiếm 23,8% và vốn doanh nghiệp chiếm 10,6%.

Huyện thực hiện hiệu quả việc phát huy nội lực, khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn.Hầu hết các tuyến đường chính, liên xã, liên ấp đều được láng nhựa, bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. 100% hộ dân có điện, nước hợp vệ sinh để sử dụng, trong đó, trên 70% hộ dân sử dụng nước sạch đạt theo tiêu chuẩn. Đặc biệt, phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, người dân tích cực đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm; hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự; trồng cây xanh trên các trục lộ chính, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (cây thanh long và con tôm) mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 2.000ha thanh long ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nông thôn mới. Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tính đến cuối năm 2019, Huyện chỉ còn 1,05% hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/năm.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới, niềm vui cho người dân vùng hạ phía Nam của tỉnh khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành đang ra sức phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, từng bước duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt chuẩn, xây dựng Huyện trở thành điểm sáng về nông thôn mới nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Châu Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới)./.