Huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Diện mạo nông thôn của huyện Phú Xuyên ngày càng khởi sắc

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Xuyên xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nên trong 10 năm qua toàn bộ hệ thống chính trị và cán bộ, nhân dân trong Huyện đã nỗ lực với quyết tâm cao.

Đến nay, huyện Phú Xuyên đã có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 25/25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,77%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 89,1%. Huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ 5 tuổi và có 25/25 xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia tăng theo từng năm.

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, một số địa phương bước đầu đã hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, an ninh trật tự đều đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thưc hiện tiêu chí Môi trường, huyện đã quan tâm phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định đạt trên 88%. Các xã, đoàn thể đã trồng, chăm sóc được trên 100 tuyến đường hoa với diện tích trên 49.000 m2; thực hiện vẽ Tranh bích họa ở 22 xã với diện tích trên 5.700 m2.

Việc triển khai đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của Huyện được triển khai đảm bảo khách quan, đúng thời gian quy trình. Với 64,2% số hộ dân trên địa bàn được lấy ý kiến đánh giá, tỷ lệ hài lòng các câu được hỏi đạt từ 94% trở lên.

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Phú Xuyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.