Sau hơn 10 năm nỗ lực triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bộ mặt nông thôn mới của các địa phương trong huyện Quảng Điền đã đổi thay, khởi sắc rõ nét, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương được giữ vững... Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Tổng nguồn lực huy động từ năm 2010 đến nay đạt 4.661 tỷ đồng.

Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn nông thôn mới

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng thành công huyện nông thôn mới, trong những năm gần đây, huyện Quảng Điền đã triển khai thực hiện có hiệu quả “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Chú trọng vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất, tăng cường công tác liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất lúa, hoa màu chất lượng cao… Nhờ vậy, kinh tế nông thôn trên địa bàn Huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng. Nhiều mô hình sản xuất mới được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao. Huyện Quảng Điền đã xây dựng được một số sản phẩm chủ lực, như: trà rau má, bột matcha rau má Quảng Thọ, rau xanh Vietgap Hóa Châu, Quảng Thành, mướp đắng Quảng Thái, khoai lang tím Quảng Công, lúa Bắc Thơm 7, sản phẩm mây tre đan Bao La - Quảng Phú, bún bánh Ô Sa - Quảng Vinh, gà sạch, lợn sạch Quảng Điền và các loại tôm, cá, cua đặc sản của huyện như: cá kình, cá nâu, cá dìa…

Đến năm 2020, 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông nghiệp bình quân đạt 3,8%/năm. Đến năm 2020, cơ cấu ngành nông nghiệp chiếm tỷ lệ 37% trong cơ cấu giá trị sản xuất của toàn Huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 5%; 100% xã bãi ngang thoát khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng ven biển và hải đảo; cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 38 triệu đồng/năm, tăng 18 triệu đồng/người/năm so với năm 2010.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Quảng Điền tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường, bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.