sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện luôn ổn định và tăng trưởng đều đặn, bình quân đạt 14,92%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2010, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 66,6%; thương mại - dịch vụ - du lịch 18%; nông - lâm - thủy sản 15,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,1 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 cơ cấu lần lượt là 70,2%, 23,2% và 6,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ thống hạ tầng giao thông của huyện Thạch Thất ngày càng khang trang

Giai đoạn 2010-2019 Huyện đã bố trí được 4.181.363 triệu đồng để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới. 100% trục chính đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa Asphalt; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 84% thôn có nhà văn hóa; 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 81% sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%.

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên; ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất nhiều năm liên tục được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2010 có 22/74 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 29,73%, đến năm 2019 có 58/77 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 75,3%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Quan tâm chăm lo, thực hiện các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ xây sửa nhà, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là 14,75%, đến năm 2019 giảm còn 0,58%. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đến nay, Huyện đã được TP. Hà Nội công nhận 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND TP. Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.