Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, qua 3 năm triển khai phong trào thi đua Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo diện mạo nông thôn Quảng Trị ngày càng đổi mới, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Tổng nguồn lực huy động cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 của Tỉnh đạt gần 21.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm soát nợ đọng xây dựng cơ bản tốt và yêu cầu các địa phương không được huy động quá sức dân, vì vậy đến nay tỷ lệ nợ đọng xây dựng cơ bản thấp và dự kiến sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2018.

Nhân dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới

Hàng năm, UBND các huyện, thị xã lựa chọn một địa phương tổ chức phát động phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó xuất hiện nhiều huyện, thị xã có cách làm sáng tạo, thiết thực.

Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới, tỉnh Quảng Trị đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020, gồm 12 tiêu chí để các địa phương triển khai. UBND tỉnh đã chọn 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu giúp các địa phương khác học tập, noi theo.

Nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực về phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đang từng bước lan tỏa đến khắp các vùng quê trên địa bàn toàn tỉnh, điển hình như: phong trào “ánh sáng đường quê”, phong trào “ngày nông thôn mới”, “thôn nông thôn mới kiểu mẫu” ở huyện Hải Lăng. Phong trào “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, thực hiện tiêu chí “vườn mẫu” ở huyện Cam Lộ. Phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, duy trì và phát triển các đoạn đường thanh niên tự quản, “Đoạn đường ông cháu cùng chăm” ở huyện Vĩnh Linh...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo chuỗi giá trị, quy mô lớn, bao tiêu sản phẩm cho người dân lần đầu được triển khai mang lại hiệu quả tích cực như mô hình dứa của Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ với Tập đoàn Đại Nam cung cấp phân bón Obi - Ong biển, mô hình trồng Dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại thôn Cang Gián, xã Trung Giang, huyện Gio Linh của Công ty Sumitomo - Nhật Bản, kết nối với siêu thị Intimex tại Hà Nội để hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, tỉnh đang tăng cường hợp tác, thu hút, kêu gọi nhiều doanh nghiệp đến khảo sát, đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh như: Tập đoàn FLC (đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Cam Lộ và Triệu Phong), Công ty Sumitomo - Nhật Bản (trồng Dưa lưới, nuôi tôm công nghệ cao và trang trại tổng hợp tại các xã vùng cát huyện Gio Linh); Học viện Nông nghiệp Việt Nam (phát triển trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp), Công ty ISE-FOOD của Nhật Bản (ngô nguyên liệu gắn với nuôi gà đẻ trứng)...

Nhờ đó, đến nay, tổng số tiêu chí đạt bình quân là 14,25 tiêu chí/xã, tăng 2,55 tiêu chí/xã so với đầu năm 2016, tiệm cận với mức tiêu chí bình quân chung cả nước. Quảng Trị có 42/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 24 xã so với đầu năm 2016, các huyện miền núi hiện không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ…

Từ nay đến năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu có từ 59-65 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 50-55%); có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, không còn huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đồng bằng đạt dưới 16 tiêu chí và không còn xã miền núi đạt dưới 8 tiêu chí./.