Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Kinh nghiệm thành công tại xã Vô Tranh, Phú Lương (Thái Nguyên)
Tháng 4/2023 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vô Tranh vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao

Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu sớm 2 năm so với kế hoạch

Sau hơn 10 năm xây dựng NTM, tháng 4/2023 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vô Tranh vinh dự đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mới sớm so kế hoạch ban đầu 2 năm.

Xã Vô Tranh đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Được UBND huyện công nhận đạt chuẩn các tiêu chí xã nâng thôn mới nâng cao năm 2023. Để về đích xã NTM kiểu mẫu xã Vô Tranh đã mọi nguồn lực, huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất ủng hộ của nhân dân, tính đến thời điểm hiện tại xã Vô Tranh đã hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đang khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, xã đã có 6 xóm NTM kiểu mẫu, trong đó 2 xóm Trung Thành 1, Liên Hồng 8 được UBND huyện công nhận xóm NTM kiểu mẫu năm 2022, năm 2023 xã đăng ký 4 xóm NTM kiểu mẫu Xóm 1/5, Thống Nhất 3, Xóm Làng Huyện, Liên Hồng 7 cơ bản đã đạt các tiêu chí; xã chọn xóm Trung Thanh 1 xây dựng xóm NTM thông minh, tính đến thời điểm này đã đạt các tiêu chí xóm NTM thông minh.

Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/người/năm cao hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022.

Đến nay, hầu hết các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu đều được xã triển khai thực hiện đạt kết quả cao, bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã đạt 63,48 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người đối với xã nông thôn mới nâng cao năm 2022, bằng 219% so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã tăng 12%, giá trị sản xuất/ha đất trồng trọt đạt 117 triệu đồng.

Toàn xã có 5.626 người trong độ tuổi lao động, trong đó lao động nông, lâm nghiệp chiếm 48,9%; Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 51,1%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 42 hộ, đạt 1,67%, so với năm 2016 toàn xã là 132 hộ giảm được 90 hộ nghèo bằng 3,63%.

Xã đã có 3 sản phẩm OCOP gồm 2 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 3 sao. Tổng số tiêu chí xã tổ chức đánh giá đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội (về sản xuất) là 1/1 tiêu chí đạt 100%; 6/22 xóm đã được huyện công nhận xóm NTM kiểu mẫu đạt trên 27,27%. Xóm Trung Thành 1 hoàn thành xây dựng mô hình xóm NTM thông minh.

Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Kinh nghiệm thành công tại xã Vô Tranh, Phú Lương (Thái Nguyên)
Đoàn thẩm tra của huyện Phú Lương đã kiểm tra thực tế mô hình xóm NTM thông minh tại xóm Trung Thành 1 và mô hình HTX sản xuất chè an toàn Hoan Xuyến xóm Trung Thành 2.

Những kinh nghiệm thành công của Vô Tranh

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lương, Chánh văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Nguyễn Thúy Hằng cho biết: Năm 2023, huyện Phú Lương xây dựng 3 xã NTM kiểu mẫu gồm: Vô Tranh, Tức Tranh, Cổ Lũng và đến thời điểm này các xã đã thực hiện đúng tiến độ đề ra, trong đó xã Vô Tranh đạt được nhiều kết quả nổi trội trong thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí mẫu về phát triển sản xuất với thế mạnh là sản phẩm từ cây chè, đây là lựa chọn đúng đắn, phát huy được thế mạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của xã Vô Tranh.

Hiện nay, diện tích chè của xã đạt 630ha, sản lượng đạt 8.000 tấn; giá trị sản phẩm thu được bình quân đạt 165,1 triệu đồng/ha. Trên địa bàn xã có 14 làng nghề, sản xuất chế biến chè, trong đó có 3 hợp tác xã (HTX) chuyên sản xuất, chế biến, kinh doanh chè và hoạt động có hiệu quả như: HTX chè an toàn Hoan Xuyến, HTX sản xuất chè sạch Đạt Phát, HTX sản xuất chè Thu Lý…

Xác định rõ quan điểm “Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vô Tranh bắt tay ngay vào thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, với quyết tâm cao nhất để về đích ngay trong năm 2023, sớm so kế hoạch ban đầu 2 năm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã đã triển khai, tổ chức thực hiện một cách bài bản, từ việc rà soát các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và xóm NTM kiểu mẫu đến ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo trên cơ sở làm đến đâu chắc đến đó và bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện.

Đặc biệt, xã đã phát huy vai trò chủ thể là người dân, khơi dậy sức dân “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” dân làm chủ, dân thụ hưởng nên các công trình xây dựng từ xã đến xóm đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật nhờ sự giám sát của Ban giám sát cộng đồng xã và của Thanh tra nhân dân trong việc giám sát các công trình xây dựng, người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Nhờ đó, trong năm 2023, nhân dân đã đóng góp trên 2300 ngày công lao động để tu sửa các công trình công cộng như đường giao thông, nhà văn hóa... giúp đỡ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm tình thương cho hộ nghèo. Nhân dân đã chủ động đầu tư xây mới và cải tạo, chỉnh trang nhà kiên cố đảm bảo theo quy định của Bộ Xây dựng. Xây dựng 22 mô hình thu gom rác thải bảo vệ môi trường, nhân dân cả xã đã hiến 4.527m2 đất để làm đường giao thông, trường học, công trình thủy lợi, trạm điện...

Tổng kinh phí thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu của xã trong năm 2023 là trên 53.253 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp 28.944 triệu đồng; chiếm tỷ lệ 54,35%.

Bí thư Đảng uỷ xã Vô Tranh Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng cho biết: Thời gian tới xã sẽ tiếp tục tập trung cho phát triển sản xuất, trong đó ưu tiên triển khai đầu tư các mô hình hiện có phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả cao để nhân rộng, tăng cường hoạt động của tổ hợp tác, HTX; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương, tạo sự liên kết trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng các công trình công cộng đảm bảo giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu nâng cao các tiêu chí./.