Một góc thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
Một góc thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng

Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện An Lão, năm 2022 giá trị sản xuất của một số ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện An Lão tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng; sản xuất công nghiệp ước đạt 690,7 tỷ đồng, đạt 101,80% kế hoạch năm, tăng 14,01% so với năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 5.400 tỷ đồng, đạt 100,33% kế hoạch năm, tăng 12,37% so với năm trước; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1,545 tỷ đồng, đạt 104,09% kế hoạch, tăng 2,07% so năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn hoàn thành vượt dự toán giao... Công tác an sinh xã hội, chế độ đối với các đối tượng chính sách, công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. An ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; không xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ; tai nạn giao thông được kiềm chế, xóa phá nhiều điểm cờ bạc, ma tuý...

Thực hiện Chủ đề của huyện về "Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu", trong năm qua, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện được quyết liệt chỉ đạo, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 6 điểm đấu giá; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án nông thôn kiểu mẫu xã Chiến Thắng, đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2; triển khai một số dự án phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trong phạm vi thị trấn An Lão và thị trấn Trường Sơn…

Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện An Lão tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.