Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, huyện Chương Mỹ đã tập trung nguồn lực đầu tư và đến nay đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu.

Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới

Từ năm 2010 đến nay, Chương Mỹ huy động được gần 7.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp...Trong đó, người dân đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng (đóng góp 98.279 ngày công, hiến 2.286 m2 đất thổ cư, 57 ha đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, nội đồng và 1.064 tỷ đồng tiền mặt, hiện vật...) để xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, hệ thống đường trục xã, liên xã trên địa bàn Huyện, như; đường trục thôn, liên thôn; Đường ngõ, xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp, không còn phòng học tạm, phòng học cấp 4, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 75,67%; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Đến hết năm 2020, 30/30 xã của huyện Chương Mỹ đã được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Qua rà soát đánh giá huyện có 9/9 tiêu chí đạt yêu cầu của tiêu chí huyện Nông thôn mới (quy định tại Quyết định số 558/QĐ-CP, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Với phương châm xây dựng nông thôn mới không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cấp huyện, Chương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn. Phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; 10 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người đạt 85-95 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.