Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Ninh Hải có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của Huyện có sự thay đổi rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 9.813 tỷ đồng, tăng 4,36 lần so với năm 2010. Giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,37%. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,58%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,73%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 99,59%.

Trung tâm huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Nhiều tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng được bê tông, cứng hóa với tỷ lệ đường giao thông đạt 89,34%. Hệ thống kênh mương đảm bảo nhu cầu phục vụ nước sản xuất cho người dân. Trường học được chỉnh trang, xây mới; chợ được đầu tư hạ tầng đảm bảo nhu cầu mua bán; trạm y tế bổ sung trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng từng bước được dầu tư đồng bộ, đến nay toàn Huyện có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để giữ vững, năm 2021, Huyện từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu mỗi xã đạt tối thiểu 1 thôn nông thôn mới; tiếp tục thực hiện kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thu nhập bình quân đạt 51 triệu đồng/ năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 40%; bảo hiểm y tế, môi trường đạt trên 90%.

UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.