Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% số xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là hơn 1.600 tỷ đồng; trong đó, Nhân dân đóng góp hơn 55,6 tỷ đồng, hiến hàng nghìn ha đất và ngày công lao động; các tổ chức, cá nhân, con em xa quê ủng hộ, tài trợ hơn 22 tỷ đồng, còn lại là ngân sách và vốn lồng ghép từ các chương trình dự án.

Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có 3/4 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Hiện, 100% đường huyện, đường trục xã, liên xã; 98,5% đường thôn, đường xóm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn, đảm bảo ô tô đi lại quanh năm. Hệ thống đê kè, thủy lợi, cầu cống và các công trình phòng chống thiên tai được cải tạo, nâng cấp khá đồng bộ. 100% các tuyến kênh được khoán quản giải tỏa dòng chảy, nạo vét và làm vệ sinh thường xuyên. Toàn huyện có 55/73 trường học ở cả 3 cấp (Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non) và 3/4 Trường THPT đạt chuẩn quốc gia. 100% xã có nhà văn hóa, diện tích xây dựng từ 500m2 trở lên, sức chứa 200-300 chỗ ngồi; có khu thể thao, diện tích mỗi khu 2.000m2; có sân vận dộng để phục vụ các sự kiện sinh hoạt văn hóa thể thao, vui chơi giải trí. 100% thôn, khu dân cư có Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng và sân thể thao, được đầu tư đầy đủ trang thiết bị và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ.

Đến năm 2020, toàn Huyện có 101/101 làng được công nhận làng văn hóa, có 23 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh và quốc gia. Trung tâm y tế Huyện được nâng cấp thành bệnh viện hạng II. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 85%. 100% xã, thị trấn có bãi chôn lấp rác thải tập trung; thành lập các tổ, đội thu gom rác hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, sử dụng nước máy đạt hơn 96%. Toàn Huyện quy hoạch được 160 vùng sản xuất tập trung; 20 vùng sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm; 65 vùng sản xuất rau màu. Hệ số sử dụng đất trong vùng đạt từ 4-5 vụ/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất canh tác đạt từ 450-700 triệu đồng/năm. Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt 95%. Huyện có 3 cụm công nghiệp rộng trên 160 ha; 568 doanh nghiệp và 11 làng nghề hoạt động, tạo việc làm cho trên 60 nghìn lao động. Thu nhập bình quân từ 5-9 triệu đ/tháng. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 51 triệu đồng/người/năm, tăng 37,6 triệu đồng/người so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,89 %, giảm 15,8% so với năm 2011. Huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Tứ Kỳ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới./.